voor rust in je hoofd

Omslag website 1000 250 1

Migraine
Volgens de informatie van hersenstichting.nl is migraine een neurologische aandoening die gekenmerkt wordt door hevige hoofdpijnaanvallen, die vaak gepaard gaan met symptomen zoals misselijkheid, overgevoeligheid voor licht of geluid, en soms zelfs uitvalsverschijnselen, bekend als een 'aura.'

Vormen
Migraine kent diverse verschijningsvormen. De 'standaard' migraineaanval omvat intense hoofdpijn en kan in sommige gevallen vooraf worden gegaan door een aura. Veel vrouwen ervaren migraineaanvallen rondom hun menstruatieperiode, en wanneer de aanvallen uitsluitend samenvallen met de menstruatiecyclus, wordt dit ook wel hormonale migraine genoemd. De ernst, duur en frequentie van migraineaanvallen variëren aanzienlijk van patiënt tot patiënt.

Symptomen

Migraine wordt gekenmerkt door terugkerende aanvallen die, indien onbehandeld, enkele dagen kunnen aanhouden. Deze aanvallen kunnen in vier opeenvolgende fasen worden onderverdeeld:

 1. Waarschuwingsfase
  Sommige mensen met migraine ervaren kort voor een aanval waarschuwingssignalen. Deze tekenen kunnen zijn:
  - Veranderingen in stemming
  - Overgevoeligheid voor externe prikkels zoals lawaai, licht en geuren
  - Verstoorde slaap of frequent geeuwen
  - Een (vals) gevoel van honger of verlangen naar specifieke voedingsmiddelen
 2. Aurafase
  De aurafase duurt meestal 5 tot 60 minuten en treedt niet op bij iedereen met migraine. Tijdens deze fase kunnen de volgende verschijnselen optreden:
  - Waarneming van lichtflitsen, vlekken of sterretjes
  - Gezichtsvelduitval
  - Tintelingen of een doof gevoel in een arm, been of gezicht
 3. Hoofdpijnfase
  Deze fase wordt gekenmerkt door hevige, vaak kloppende hoofdpijn, die veel patiënten aan hun bed kan kluisteren. Bijkomende symptomen van de hoofdpijnfase zijn ernstige misselijkheid, braken en overgevoeligheid voor licht en geluid. Zonder behandeling kan de hoofdpijnfase tot wel 4 tot 72 uur aanhouden.
 4. Herstelfase
  Na een onbehandelde migraineaanval kan een patiënt zich nog enige dagen vermoeid, licht geprikkeld, ‘leeg', en minder geconcentreerd voelen.

Deze vier fasen zijn kenmerkend voor een migraineaanval en kunnen aanzienlijke invloed hebben op het dagelijks leven van mensen die aan deze aandoening lijden.

Uitlokkers
Migraineaanvallen kunnen worden getriggerd door verschillende factoren. Door als patiënt te leren deze uitlokkers te herkennen, kan een aanval soms worden voorkomen. Het is een wijdverbreid geloof dat bepaalde voedingsmiddelen, zoals chocolade en kaas, migrainetriggers kunnen zijn. Deze voedingsmiddelen worden hoogstwaarschijnlijk eerder geassocieerd met een zogenaamde 'spoor', vergelijkbaar met hoe menstruatie ook een spoor kan zijn.

De Vijf Biologische Natuurwetten
De Vijf Biologische Natuurwetten (5BN), ontwikkeld door Dr. R.G. Hamer, beschrijven hoe de drang tot (over)leven zich manifesteert in de biologische processen van het lichaam. Deze wetten beïnvloeden ons gedrag, onze reacties, onze ziekten en dus ook onze gezondheid, en ze spelen een fundamentele rol in onze fysieke en mentale gesteldheid. Hoewel deze wetten voortdurend actief zijn in ons lichaam, zijn ze vaak niet algemeen bekend.

Zinvol en biologisch
Volgens de Vijf Biologische Natuurwetten maken ziekten deel uit van een zinvol en noodzakelijk biologisch speciaalprogramma. Dr. Hamer heeft grondig onderzocht hoe deze biologische wetten van toepassing zijn op alle weefsels en organen in ons lichaam en waarom ze zich op die manier manifesteren. Deze kennis heeft hij in de afgelopen dertig jaar onder verschillende benamingen naar buiten gebracht, eerst als 'Nieuwe Geneeskunde', later als 'Nieuwe Germaanse Geneeskunde', vervolgens als 'Germaanse Geneeskunde', en nu eenvoudigweg als 'Heilkunde' (Heelkunde). Dr. Hamer zelf heeft met deze kennis daadwerkelijk de geneeskunde en kunst van genezing beoefend. Ikzelf ben al geruime tijd verdiept in en bestudeer deze buitengewoon boeiende en bio-logische materie.

Praktijkvoorbeeld
Een vrouw had een meningsverschil met een man. Het ging er heftig aan toe. 

Ze worstelde om de man duidelijk te maken wat er precies aan de hand was. Ze "brak haar hoofd" over hoe ze het hem moest uitleggen. Verschillende emoties raasden door haar lichaam, en ze voelde zich overweldigd.

Het was een prachtige dag, en ze besloot om even een wandeling te maken, zodat ze kon ontspannen en afstand kon nemen van de situatie. Tijdens haar wandeling werd ze afgeleid door de schoonheid van de natuur, en ze kon even alles loslaten. Plotseling kreeg ze een helder moment en begreep ze volledig waar het probleem lag. Ze keerde terug om het hem uit te leggen. Toen ze binnenkwam, begonnen de bekende lichtflitsen in haar ogen, een teken dat een migraineaanval op het punt stond te beginnen.

Omdat ze bekend was met EFT, wist ze dat ze meteen moest beginnen met kloppen. Enige tijd later voelde ze de migraineaanval al sterk verminderen. Het meningsverschil werd inmiddels besproken en... ze leefden nog lang en gelukkig ;-).


 

  

 

Tijdens deze sessies maak ik veel gebruik van de methode EFT. Migraine kan een uiterst ongemakkelijke aandoening zijn, maar met EFT hebben we een krachtige tool om de symptomen te verminderen en de onderliggende oorzaken aan te pakken.

 

EFT-klopoefening doen voor de spanning

Laten we een EFT-klopoefening doen voor de spanning die je nu al voelt vanwege de migraineklachten die je leven beheersen vanwege hormonale schommelingen.

Stap 1: Erken de spanning die je voelt en visualiseer hoe deze je leven beïnvloedt.

Stap 2: Tik herhaaldelijk op het karatepunt (zijkant) van je hand terwijl je de volgende zin uitspreekt:

 

"Ondanks de spanning die de hormonale migraineklachten veroorzaken,

accepteer ik mezelf precies zoals ik ben."

 

Stap 3: Tik herhaaldelijk op de volgende punten en gebruik aangepaste zinnen:

- Wenkbrauw: "Deze overweldigende spanning."
- Zijkant van het oog: "Ik voel me gevangen door mijn hormonen."
- Onder het oog: "Mijn leven wordt beheerst door deze migraines."
- Onder de neus: "Maar ik kies ervoor om mijn spanning los te laten."
- Kin: "Ik laat de grip van de hormonen op mijn leven los."
- Sleutelbeen: "Ik geef mezelf toestemming om te ontspannen en in balans te zijn."
- Onder de arm: "Ik laat de spanning los."

 

Stap 4: Adem diep in en adem langzaam uit. Controleer hoe je je nu voelt. Herhaal de oefening indien nodig.

Deze EFT-klopoefening is ontworpen om de spanning te verminderen die wordt veroorzaakt door hormonale migraineklachten. Herhaal de oefening totdat je merkt dat je meer ontspannen en in balans bent. Blijf positief en blijf werken aan het verminderen van deze spanning.

 

EFT-oefening bij Migraine en PMS-symptomen

Deze EFT-oefening specifiek is ontworpen om je te helpen bij het verlichten van migraine. Migraine kan een uiterst ongemakkelijke aandoening zijn, maar met EFT hebben we een krachtige tool om de symptomen te verminderen en de onderliggende oorzaken aan te pakken.

Voordat we beginnen, zorg ervoor dat je jezelf in een rustige en comfortabele omgeving bevindt, waar je niet gestoord wordt. Adem diep in en uit en probeer jezelf te ontspannen.

Laten we nu samen de EFT-techniek toepassen:

Stap 1: Identificeer de migraine
Denk aan de migraine waar je mee te maken hebt. Concentreer je op de pijn, de spanning, de symptomen die je ervaart. Geef deze migraine op een schaal van 0 tot 10 een cijfer, waarbij 10 de meest intense pijn vertegenwoordigt.

Stap 2: De opzetfase
Tik met twee vingers op het karatepunt van je hand terwijl je de volgende zin herhaalt: "Ondanks de PMS en deze verschrikkelijke  migraine, accepteer ik mezelf precies zoals ik ben."

Stap 3: Het beknopte protocol
Nu gaan we door een reeks kloppunten op het lichaam terwijl we de spanning verminderen. Herhaal bij elk punt de zin: "Deze migraine."

 • Wenkbrauw: "Deze PMS en migraine."
 • Zijkant van het oog: "De spanning en pijn."
 • Onder het oog: "Ik voel het in mijn lichaam."
 • Onder de neus: "Maar ik kies ervoor om dit los te laten."
 • Kin: "Ik laat de spanning en pijn los."
 • Sleutelbeen: "Ik geef mezelf toestemming om te helen."
 • Onder de arm: "Ik laat los en ontspan."

Stap 4: Herbeoordeling
Denk opnieuw aan de migraine en geef het nu een cijfer op de schaal van 0 tot 10. Heb je verbetering opgemerkt? Zo niet, herhaal de oefening, waarbij je de specifieke kenmerken en intensiteit van je migraine adresseert.

Blijf de oefening herhalen totdat je merkt dat de intensiteit van de migraine is verminderd. Dit kan enige tijd kosten, maar met regelmatige oefening kun je merkbare verlichting ervaren.

Onthoud dat EFT een proces is, en de resultaten kunnen variëren van persoon tot persoon. Blijf geduldig en consistent. Als je dieper wilt graven in de mogelijke emotionele oorzaken van je migraine, overweeg dan om met een EFT-professional samen te werken.

Ik wens je rust en verlichting van je migraine.

 

Intellectueel eigenwaarde conflict
Volgens de biologische natuurwetten is migraine de epicrisis, de fase van oplossing en genezing. Migraine is het resultaat van een conflict inzake intellectuele eigenwaarde in de oplossingsfase. Tijdens een migraineaanval treden samentrekkingen op in de bloedvaten op een specifieke plek in je hoofd.

Vóór de aanval heb je een biologisch conflict ervaren, een situatie waarvoor je geen onmiddellijke oplossing zag. Je voelde je wellicht niet slim of intelligent genoeg, of het leek alsof je eigenwaarde werd aangetast.

- "Ik dacht dat ik het niet kon, maar ik deed het toch."
- Vergelijkingen met anderen: "Ik ben niet zo bekwaam als zij!"
- "Ik lijk niet in staat te zijn om ideeën te genereren die voldoende impact hebben, omdat ik mezelf met anderen vergelijk."
- "Ik voel me onzichtbaar."

In sommige gevallen kan dit conflict zelfs verband houden met je vader:
- "Is mijn vader echt mijn vader?"
- "Het spijt me dat mijn vader mijn vader is."

 

Symptomen

 • Migraine in het voorhoofdgebied:
  - Heb je ooit onverwachts een intense angst ervaren die zich in je voorhoofd manifesteerde?
  - Heb je weleens het gevoel gehad van machteloosheid?

 • Misselijkheid en braken
  - Heb je weleens gevoelens van irritatie ervaren die verband hielden met je thuis- of werkomgeving?
  - Heb je moeite met het begrijpen van je eigen identiteit?

 • Spraakmoeilijkheden tijdens aanval
  - Heb je ooit plotselinge angst of zorgen gehad over het verlies van iets in je omgeving, zoals een promotie, een relatie, je huis, enzovoort?

 • Dubbel zien
  - Heb je ooit gevoelens van achterdocht ervaren, de angst om van achteren aangevallen te worden, vergelijkbaar met een messteek in je rug?

Andere relevante vragen om te stellen

- Is er een situatie geweest waarin je geen oplossing zag, maar toch uiteindelijk rust vond in dat conflict?
- Wat gebeurt er enkele dagen tot hoogstens 1 à 2 weken voordat de migraine optreedt?
- Wat wil je oplossen, maar denk je dat je niet voldoende bekwaam bent om het aan te pakken?

Zinvolheid
Je vraagt je misschien nog steeds af wat de betekenis is van migraine. Het lichaam stuurt je een duidelijk signaal; het smeekt om aandacht. Er lijkt een onderliggend thema te spelen. Blijf je dat signaal negeren, richt je je op het bestrijden van symptomen, of neem je de verantwoordelijkheid voor je eigen lichaam?

Expertise
Het is mijn specialiteit om je te ondersteunen met effectieve en bewezen methoden om de onderliggende oorzaken te ontdekken en vervolgens gericht aan deze thema's te werken. Samen gaan we aan de slag, bijvoorbeeld om je zelfwaardering te verbeteren. Alleen al het begrijpen van de oorzaak en het benoemen ervan kan resulteren in vermindering en zelfs het voorkomen van migraine. En als we ook nog je eigenwaarde kunnen versterken, is dat natuurlijk prachtig. Stel je voor hoe geweldig het zou zijn om van migraine verlost te zijn en je goed in je vel te voelen.

Aanbod
Iedereen die regelmatig kampt met hoofdpijn of migraine verlangt er diep naar om eindelijk van deze last verlost te worden. Ben jij daar ook een van?


Maak dan gebruik van mijn aanbod: 3 sessies van een uur voor € 270,-! 

 

Wat is je gezondheid je waard? Stel je voor: het is mogelijk dat je voorgoed van migraine verlost raakt! Dat is een prachtig vooruitzicht.  MELD JE NU AAN! 

 


Liefs, Susanne

 

#migraine #hoofdpijn #eft #biologischenatuurwetten #zinvolheid #oplossing #intellectueeleigenwaardeconflict #eigenwaarde #zinvol #biologisch #regieoverjeleven #regieoverjelichaam #elysioneft

Voor onze website gebruiken wij cookies. Hierdoor kunnen we je bezoek aan onze website zo prettig en soepel mogelijk laten verlopen.