voor rust in je hoofd

Omslag website 1000 250 1

Heb je je ooit afgevraagd waarom je je aangetrokken voelt tot bepaalde mensen, ideeën of producten en waarom je wordt afgewezen door andere mensen?
Ben je constant op zoek naar iets waar je de vinger niet op kunt leggen?
Vraag je je af of je een leven leidt dat echt wel bij je past?

Tijdens deze 12 Heilige Nachten verken je 12 belangrijke archetypen, die vormend zijn voor je persoonlijkheid. Archetypen zijn universele beelden en energieën - die in iedereen aanwezig zijn - zoals de Moeder, de Minnares, de Zuster en de Krijgster. Ze zijn een deel van ons potentieel. 
 

Jacquelien schrijft hierover:

Jacquelien 2


WAT ZIJN ARCHETYPEN?
De term archetypen is afkomstig van C.G. Jung. Door het bestuderen van dromen en van mythen over de hele wereld ontdekte hij dat daarin universele figuren en thema's te zien zijn. Hij kwam tot de conclusie dat er een collectief onbewuste is van de hele mensheid. Het collectieve onbewuste wordt bevolkt door archetypen. Dit zijn universele psychologische patronen, beelden en energieën die in ieder mens aanwezig zijn.

Ze zijn overal en bestaan sinds mensenheugenis. ledereen kent de archetypen van de Moeder, de Minnares, de Zuster en de Krijgster. Ze bevolken de verhalen waar kinderen en volwassenen van genieten. De reden dat die verhalen zo geliefd zijn is dat deze figuren resoneren met de archetypen in onze eigen psyche.

Met het ene archetype heb je meer affiniteit dan met het andere. Maar ze zijn allemaal als potentieel in je aanwezig,. Sommige meer bewust, andere meer sluimerend. Ze spelen een belangrijke rol in je leven, in je persoonlijke ontwikkeling en je relaties. Zolang je je niet bewust van ze bent, is er kans dat ze zich meer van hun schaduwkant zullen laten zien. Door bewust contact te maken met de diverse archetypen in je psyche, kunnen ze zich ontwikkelen tot bronnen van rijkdom en kracht.

 

WAAROM ZOU JE CONTACT MAKEN MET JE ARCHETYPEN?
Archetypen vormen een verborgen schat in je innerlijke wereld. Ze zijn een deel van je potentieel dat er om vraagt om geleefd en ontwikkeld te worden. leder archetype is een krachtbron, die tot je beschikking kan staan.

Als je je niet bewust bent van je innerlijke archetypen manifesteren ze zich vaak in hun schaduw vorm. Een goed geïntegreerde Krijgster bijvoorbeeld, vertegenwoordigt kracht, wil, en bescherming van je grenzen. Als je geen connectie hebt met je Krijgster kan die zich vervormen tot een vijandige innerlijke criticus. Een Krijgster die niet beteugeld wordt door bewustzijn kan de macht overnemen, en agressief en vijandig worden tegen iedereen die het waagt om met hem van mening te verschillen.

Hoe meer de diverse archetypen een deel worden van je bewustzijn, hoe meer ze hulpkrachten worden die je kunt activeren als je dat wilt of nodig hebt. Bovendien zal je dan meer beseffen en ervaren dat de archetypen zowel binnen als buiten jezelf bestaan. Je participeert in het bewustzijnsproces van het archetype.

Daarbij is het heel belangrijk dat de verschillende archetypen in je psyche in balans zijn. Een archetype dat te dominant is gaat steeds meer zijn schaduwvorm aannemen. 

In het proces van werken met archetypen versterk je ook je intuïtie. Je voelt aan welk archetype je kan helpen in een bepaalde situatie. En je ziet de archetypen in anderen, en in de samenleving. Archetypen die verbonden zijn met je bewustzijn ontwikkelen zich tot hun hoogste potentieel.

 • De Wilde Vrouw (24/25 december)
  Ze is levendig, eigenzinnig, gek en kan soms weerbarstig zijn, want de wilde vrouw geniet van het pure leven. Ze viert haar eigen vrouwelijkheid en geeft zichzelf daarvoor de nodige vrijheid. De wilde vrouw is sterk verbonden met de aarde en voelt zich onafhankelijk en vrij.

 • De Krijgster (25-26 december)
  Het archetype van de krijgster activeert in ons het vermogen om ons eigen standpunt in te nemen en dit te vertegenwoordigen. "Stabiliteit", "doorzettingsvermogen" en "zelfbescherming" zijn belangrijke aspecten van de krijgster. Ze kan haar eigen sterke en zwakke punten en die van haar tegenhanger nauwkeurig inschatten.

 • De Priesteres (26-27 december)
  De Priesteres is een zeer ervaren vrouw en ze heeft haar eigen magie en mystiek ontdekt. Haar speciale gave is om andere mensen te steunen. Het principe is om iets hogers te dienen, haar echte kracht is genade en het vermogen om onvoorwaardelijk lief te hebben.

  In het werken met archetypen ontwikkel je een gevoel van eenheid. Ze gaan een team van helpers vormen, met je Leider of persoonlijke Zelf aan de leiding.


Durf jij je eigen magie te gebruiken, waarvan je niet eens weet dat je die bezit?
Wil jij ontdekken hoe je sterk verbonden kunt zijn met je ziel?
Wil jij de kwaliteiten van de bondgenoten – die al in je zitten – gaan gebruiken?

Kopie van Ja Susanne 

 

EEN SPIRITUELE BEWUSTZIJNSREIS
Tijdens deze reis duiken we in de wereld van de 12 vrouwelijke archetypen. Archetypen zijn universele gedragspatronen die, eenmaal ontdekt, je helpen jezelf en je pakketje in de wereld beter te begrijpen. Samen vormen zij een sterk team, dat vorm geeft aan vele verschillende facetten van ons potentieel. 

Kortom, het kennen van je archetypen kan je leven veranderen.

De vrouwelijke archetypen zullen je:

 • leren hoe je de wonden kunt helen die je draagt
 • leren hoe je liefdevol je schaduw kunt omarmen
 • in staat te stellen authentiek te leven.

Door middel van aanwijzingen en rituelen onderzoek je je eigen relatie met elk archetype en eer je alle uitdrukkingen van wie je bent.

Leer hoe je de bekende archetypen van de Maagd, de Moeder, de Minnares, de Zuster en de Krijgster kunt belichamen in hun meest goddelijke uitdrukkingen. Maak kennis met de vaak onderdrukte archetypen van de Wilde Vrouw, de Tovenares, de Kunstenares. En maak opnieuw kennis met de verloren archetypen van Priesteres, de Genezeres, de  Oude Wijze Vrouw en de Koningin.

Je komt erachter welke archetypen het meest actief zijn in jouw psyche. Daarnaast kun je lezen hoe de archetypen je kunnen helpen om tot diepere inzichten in je leven te komen.
Door te leren hoe je elk archetype kunt belichamen, zul je de krachtige levenskracht in jezelf ontwaken en de gaven van het Goddelijke Vrouwelijke met elkaar verweven. Maak je klaar om je te herinneren wie je bent, je kracht terug te eisen en je waarheid te belichamen.

Het ontwikkelen van de innerlijke archetypen is een intuïtief proces. Het volstaat niet om er alleen mentaal kennis van te nemen. Door de meditaties ga je ze ook gevoelsmatig leren kennen en worden ze deel van je energie. 

 Discovering your archetype 1

 

De cursus is gemaakt voor een speciale tijd: de 12 Heilige Nachten. Ik heb voor elke Heilige Nacht en voor ieder type een speciaal ritueel en oefening voor je gemaakt.

spannende vrouwelijke reis 800 x 240 px

 

Beoordeel de dag niet naar de oogst die u die avond bracht.
Beoordeel hem op basis van het zaad dat u hebt gezaaid.
Robert Stevenson

 

Kopie van Ja Susanne

 

Dit zegt Susan erover:

Complimenten 3

 

WAT ZIJN RAUHNACHTE OFTEWEL DE HEILIGE NACHTEN?
De zogenaamde ‘Heilige Nachten’ beginnen met de kerstnacht (24/25 december) en eindigen na de nacht van 5 op 6 januari op de ochtend van Driekoningen. Van oudsher staat deze tijd bekend als een tijd waarin dromen beter onthouden kunnen worden.

Rauhnächte, dat klinkt mysterieus en dat is het ook. Het is de donkerste tijd van het jaar en buiten in de natuur kunnen er allerlei griezelige dingen gebeuren.

In de verbeelding van onze voorouders joeg de Wilde Jacht verlorene zielen door het land en door de dorpen en allerlei geesten dreven hun onheil. Dus het was beter om bij de warme kachel te zitten, uit te rusten van de ontberingen van het jaar en te luisteren naar de sprookjes en soms enge verhalen die de ouden wisten te vertellen. De klokken leken stil te staan ​​in die ruige nachten.

Dit is precies waar we vandaag de dag zo goed naar kunnen uitkijken - en ook nodig hebben: een tijd waarin de klokken lijken te hebben stilgestaan. Er heerst een andere energie tijdens de 12 Heilige Nachten. Vooral op kerstdagen is er zo'n magie in de wereld, een welwillendheid, een gevoel van saamhorigheid. Tussen Kerst en Nieuwjaar zijn veel bedrijven gesloten en dan kan men met een gerust hart vakantie vieren en even tot rust komen.

 

Al sinds eeuwen


WAAROM PRECIES NU?

De tijd tussen Kerstmis en Driekoningen wordt nog steeds als een bijzondere tijd van het jaar ervaren. Veel mensen hebben er behoefte aan om elkaar te bezoeken en gezellige dingen met de familie te doen. Sinds vorig jaar loop alles anders. Door de ‘Corona’ regels zijn we genoodzaakt het over een andere boeg te gooien. Uit eten gaan, een (kerst)concert bezoeken kan alleen als je aan bepaalde regels voldoet, zelfs onze familie bezoeken wordt een uitdaging. Tenminste, zo ziet het er uit op het moment dat ik dit schrijf. Er kan natuurlijk nog van alles veranderen. De huidige tijd vraagt blijkbaar om bezinning, innerlijke verdieping en meditatieve momenten.

 

drempeltijd

 

WAT MAAKT DE 12 HEILIGE NACHTEN ZO SPECIAAL?
Waarom zijn er tegenwoordig zoveel gebruiken en verhalen met elkaar verweven? De Rauhnächte markeren een gat in de tijd, een gat in het normale verloop van de kalender. Het ontstond toen mensen de maankalender verlieten en zich begonnen af ​​te stemmen op de zon. Een maanjaar duurt ongeveer 354 dagen, maar een zonnejaar is elf dagen of twaalf nachten, namelijk 365. Om beide te compenseren zijn de ontbrekende dagen als bijzonderheid aan het maanjaar toegevoegd - als ruige nachten - de 12 Heilige Nachten. De twee krachten van de zon en de maan, waarvan de effecten op de mens zeer verschillend zijn, worden met deze tijd »tussen de jaren in evenwicht gebracht. Ook vanuit dit oogpunt wordt duidelijk waarom het een fase is van toenemende spanning en tegelijkertijd verdieping van inzichten.

De tijd is nu in de ware zin van het woord uit de toon. De hemelen gaan open, de poorten naar de andere werelden worden wijd en de meest uiteenlopende wezens en vormen stromen naar de aarde, midden tussen de mensen. Daar wemelt het twaalf dagen en vooral nachten van geesten, spoken, beesten, bange verloren zielen, maar ook goden en goedbedoelende krachten. Om met al deze zaken om te gaan is waarschijnlijk de uitdaging en tegelijkertijd de zegen van deze tijd.


VOORBEREIDING OP HET NIEUWE
Een ander bijzonder kenmerk van de 12 Heilige Nachten is dat elk van hen overeenkomt met een maand van het komende jaar.
De eerste Rauhnacht in januari, de tweede in februari, de derde in maart enzovoort. Traditioneel wordt aangenomen dat bijvoorbeeld het weer tijdens deze dagen hetzelfde zal zijn als in de overeenkomstige maand: winderig of kalm, koud of zacht, zonnig of grijs. En de gebeurtenissen die plaatsvinden in de tijd »> tussen de jaren« kunnen iets vertellen over het nieuwe jaar. Op deze bijzondere dagen en nachten kunnen we daarom aan bepaalde onderwerpen werken om het ons komend jaar gemakkelijker te maken. Omdat we tijdens de twaalf ruige nachten al symbolisch door de cirkel van het nieuwe jaar dwalen, kunnen we het gebruiken om ons volgend jaar bewust voor te bereiden. Ondersteunende krachten die we internaliseren tijdens de ruige nachten blijven het hele jaar aan onze zijde.

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Elke Heilige Nacht en speciaal voor elk archetype ontvang je een ritueel en een opdracht.

Zo gaat de Minnares over sensualiteit en genieten.
De Wilde Vrouw moedigt je aan contact te maken met moeder aarde. Je kunt jezelf aarden en je batterij weer opladen.
De zuster, op haar beurt, ondersteunt je als het gaat om veranderingen en afscheid nemen in je leven. Ze  geeft je de kracht om los te laten en om ruimte voor te maken voor het nieuwe.

Als je met de twaalf archetypen en hun krachten, die in jou verborgen zitten, in contact wilt komen, is raadzaam om alle opdrachten uit te voeren, daarbij steeds alert en bewust te zijn.

Wees aardig voor jezelf, wees nieuwsgierig naar wat je ontdekken gaat, kijk uit naar de talrijke berichten en geschenken, die elk van de twaalf archetypen je brengt.

 

Ja Susanne

 

MET WELK THEMA GAAN WE AAN DE SLAG?
Tijdens de 12 Heilige Nachten ontmoet je 12 vrouwelijke archetypen, die diep verankerd zijn in je onderbewustzijn. Je gaat hun vaardigheden en kwaliteiten ontdekken. Laat je liefdevol begeleiden naar je oorspronkelijke vrouwelijke kracht. Al deze 12 archetypen staan aan je zijde, om je eigen vrouwelijkheid te voeden, te versterken en te helen. 

Wanneer je de archetypen in jezelf activeert en ze de ruimte geeft om zich te ontwikkelen, staan ze je voor de rest van je leven ter beschikking als hulpmiddel.

 Susan

WAT GAAN WE DOEN?
Om de 12 Heilige Nachten dit jaar nog intenser te maken en om bewuster te ervaren, begeleid ik je op je reis door de magische donkere nachten. 12 Dagen lang ga ik je begeleiden en helpen je beste en magische jaar te creëren.

Kopie van Susan


Tijdens deze online cursus ontvang je dagelijks een mail. Je leert hoe je door magische vragen, opdrachten, meditaties, opstellingen en EFT sessies je energie kunt afstemmen en transformeren naar een positieve en gelukkige toekomst. Je gaat jezelf afstemmen op het natuurlijke ritme van de Heilige Nachten. 

 

magie

 

DUS
Met de online cursus word je geïnspireerd en ondersteund tijdens de 12 Heilige Nachten. Elk van de modules bevat oefeningen, kennis, rituelen en ideeën waarmee je de kwaliteit van de individuele Heilige Nachten zelf kunt ontdekken, ontwikkelen en gebruiken. Door je bewust te worden van de essentiële energieën van elke Heilige Nacht en hun effecten, bereik je een optimale voorbereiding op de betreffende maand van het nieuwe jaar. 

 

met deze cursus

 

WERKBOEK
De online cursus begint op 24 december a.s. Dan ontvang je de eerste mail met opdrachten en informatie met bijbehorende werkboek. Als je de pagina's uitprint, kun je ze gebruiken als werk- en dagboek. Met de aanvulling van persoonlijke ervaringen, foto's e.d. heb je een mooi naslagwerk. Uiteraard kies je zelf hoe je de instructies voor de 12 Heilige Nachten het beste kunt gebruiken! 

 

 

Rauhnächte met prijs 800 x 240 px

 

VOORDELEN
De onlinecursus kun je in je eigen tempo en tijd volgen. Of je nu een ochtend- of avondmens bent, je kunt je tijd zelf indelen ook hoeveel tijd je er aan wilt besteden. Je geniet van het gemak en comfort van thuis zijn. Bovendien kun je je het thuis zo gezellig en comfortabel maken als je wilt met alles wat jij voor de cursus nodig hebt. Jij beslist wanneer je aan de slag gaat met de inhoud van de cursus. De opdrachten zijn makkelijk te maken en te volgen. Tot en met 10 januari 2022 heb je toegang tot de cursus.

gun jij je

 

IK WENS JE EEN MAGISCHE TIJD TOE MET DE REIS DOOR DE 12 HEILIGE NACHTEN!


Ja Susanne

 

Liefs,
Susanne

PS. Mocht iets nog niet duidelijk zijn, neem dan gerust contact met me op.

Lees HIER meer over de archetypen. 

Aanmelding

* = Noodzakelijke velden

Powered by BreezingForms
Voor onze website gebruiken wij cookies. Hierdoor kunnen we je bezoek aan onze website zo prettig en soepel mogelijk laten verlopen.