voor rust in je hoofd

Omslag website 1000 250 1

Wat als,
we virussen nódig hebben?

PASTEUR vs BÉCHAMPSvirus nodig hebben 1

 

Het is van groot belang even goed stil te staan bij het gegeven dat de huidige medische wereld zich baseert op het (allopatische) paradigma van de Fransman Louis Pasteur. In Cancer – Step outside the box, blz. 104 e.v., beschrijft Bollinger hoe dat kon ontstaan. Ik vat het hier kort samen:

‘Rond 1850 ontwikkelde Louis Pasteur in Frankrijk een bacteriologische theorie gebaseerd op de veronderstelling dat de ziekte wordt veroorzaakt door microben die van buitenaf het lichaam binnen dringen. Om ziekten te genezen moesten deze indringers gedood worden.

Zijn tegenstander was Antoine Béchamp.
Zijn theorie was gebaseerd op de veronderstelling dat ziektes worden veroorzaakt door microben die in lichaamscellen zitten. Die komen in het geweer als de interne balans verstoord is. Hij ging er van uit dat bacteriën, microben, virussen en schimmels niet de oorzaak waren van de ziekte maar de schoonmaakploeg die ziek en dood weefsel komen opruimen.

Een andere Franse wetenschapper, Claude Bernard, mengde zich in de strijd en onderstreepte Béchamp’s opvatting met zijn theorie dat de staat van de omgeving – het lichamelijk terrein, de fysieke gezondheidstoestand – verantwoordelijk is voor het ontstaan van de ziekte en het activeren van de opruimploeg.

Omdat Pasteur rijk was en politieke vrienden had kon hij de wetenschappelijke wereld er van overtuigen dat zijn theorie correct was. Het was de geboorte van het huidige medische paradigma van symptoombestrijding, inclusief de vaccinatie. Vrijwel de gehele huidige medische wereld gaat uit van Pasteurs opvatting. Een opvatting die het fundament legde voor een farmaceutische miljardenindustrie die commercieel bloeit op gepatenteerde medicatie, vaak onnodig toegediend aan miljoenen patiënten en onschuldige kinderen. En hoewel Pasteur op zijn sterfbed toegaf dat Beauchamp gelijk had, was het kwaad al geschied.’

De opvatting van de Volmaakte ontwikkeling met haar zelfhelende vermogen deelt de opvattingen van Béchamps en Bernard (en van Pasteur op zijn sterfbed).

Ziekte is een signaal dat het komende en noodzakelijke genezingsproces aankondigt. Het zelfhelend vermogen (het immuunsysteem), is haar kracht kwijt geraakt en die wil ze terugkrijgen. Symptoombestrijding (via medicijnen, vaccinaties enz.) is dan ook de verkeerde weg, die de ziekte niet verhelpt, maar tijdelijk wegdrukt en daarmee onze zelfhelende weerstand verder aantast. Daardoor kan de oorzaak van de ziekte onderhuids blijven voortwoekeren.

Voor het gewenste herstel van het zelfhelend vermogen moeten we leren luisteren naar de door het lichaam afgegeven signalen. Dat vergt inzicht in het ontstaan van de ziekte, de verstoring van de gezondheid én een onvermoeibaar blijven speuren naar (en het aanleren van) een gezondere leefstijl.

Wees voor het positieve en niet tegen het negatieve. Als je voor het positieve bent zal er even goed ook negativiteit zijn, maar dat zal dan de schade en schande zijn waarmee je wijs wordt. Ik wens je veel wijsheid toe!

Met dank aan Rob de Visser – Korenmaat.info

Vanuit de theorie van de 5 Biologische Natuurwetten kan ik me hier volledig bij aansluiten!

Wil je meer weten hierover? Ik licht het graag toe!

 

#watals #pasteur #beauchamp #paradigma #virussen #opruimploeg #symptoombestrijding #farmaceutischemiljardenindustrie #gepatenteerdemedicatie #zelfhelendvermogen #microbioom #biologischenatuurwetten #voorrustinjehoofd #elysioneft

Voor onze website gebruiken wij cookies. Hierdoor kunnen we je bezoek aan onze website zo prettig en soepel mogelijk laten verlopen.