voor rust in je hoofd

Omslag website contact 1000 250 1

Bewustwording

Onlangs werd me gevraagd welke waarden ik belangrijk vind m.b.t. mijn werk oftewel welke overtuiging wat nagestreefd zou kunnen worden. (Niet te verwarren met normen, dat zijn gedragsregels.)


Hieronder volgt een aantal voorbeelden van normen en waarden. De meesten zullen door velen als vanzelfsprekend ervaren worden.

Norm: Als je het niet met iemand eens bent, ga je niet gelijk schelden of slaan.
Waarde: Verdraagzaamheid, Zelfbeheersing

Norm: Als je zegt dat je iemand helpt, dan doe je dat ook.
Waarde: Trouw

Norm: Als je een verkering hebt, ga je niet met een ander zoenen.
Waarde: Trouw, Respect voor de ander

Norm: Als je iets ergens van vindt, mag je dat gewoon zeggen.
Waarde: Vrijheid van meningsuiting

Norm: Je houdt hierbij echter wel rekening met de gevoelens van anderen.
Waarde: Respect voor anderen, Mededogen

Norm: Ik mag gaan en staan waar ik wil.
Waarde: Vrijheid
Norm: U wordt verzocht afstand te houden op uw voorganger (bij een balie bij een bank bijvoorbeeld).
Waarde: Privacy


Weet jij wel wat je wilt? Wat is voor jou het meest van belang?  Hoe onafhankelijk sta je in het leven? Vind je normen en waarden (respect, rechtvaardigheid) bijvoorbeeld heel belangrijk? Hoe onafhankelijk sta je in het leven? Ben je begaan met de hele wereld of heb je meer oog voor je eigen familie? Streef je naar steeds meer en beter of is je doel een comfortabel leven?


Plezier, succes en afwisseling zijn een paar waarden die voor mij belangrijk zijn. Door me iedere dag opnieuw af te vragen hoe ik dat bereik, kan ik gerichte keuzes maken. Iedere dag check ik op een schaal van 0-10 waar ik sta en welke stappen ik kan zetten om te optimaliseren. Het geeft houvast en duidelijkheid... en rust in mijn hoofd :-).

Wil jij ook duidelijkheid, rust in je hoofd, ... ?Wil jij meer tevredenheid in je leven, betere concentratie, focus, je tijd effectief indelen? 

Graag attendeer ik je op de tweedaagse Masterclass Rust in je hoofd op zaterdag 25 november èn 2 december a.s.
van 09.00 - 12.00 uur, investering voor deze tweedaagse is € 99,-.
Twee ochtenden werken aan het loslaten van overtollige, beperkende overtuigingen en emoties, in een groep van maximaal 8 personen, met als resultaat RUST IN JE HOOFD.

Aanmelden kan HIER. Mag ik je morgen verwelkomen?


Voor onze website gebruiken wij cookies. Hierdoor kunnen we je bezoek aan onze website zo prettig en soepel mogelijk laten verlopen. Privacy- en Cookiebeleid