voor rust in je hoofd

Omslag website 1000 250 1

Gefeliciteerd met het nemen van de eerste stappen om de algehele kwaliteit van je leven te optimaliseren. Ik ben heel blij dat je de moeite neemt om dit te lezen.

Ben je het beu jaar na jaar weer hetzelfde leven te leiden?
Wil je je leven nu eindelijk eens verbeteren?

Deze vragen kunnen een leidraad voor je zijn en je inspiratie en helderheid te geven, precies dat wat je nodig hebt om je leven te optimaliseren.

Of je nu een carrière wilt maken, van baan wilt veranderen, meer geld wilt verdienen, een zaak wilt beginnen, een nieuwe relatie wilt vinden, of geluk wilt creëren, de mindset om iets te bereiken in het leven is hetzelfde. De principes van prestatie veranderen niet op basis van de aard van je doelen. Alle verbeteringen gebeuren omdat je verandert, eerst intern en vervolgens extern.
Het is tijd voor jou om bij te praten met de persoon zoals je nu geworden bent.

Hoe haal je het meeste uit de vragenlijst?
Voordat je met de vragenlijst begint zou ik je willen vragen om je telefoon uit te schakelen en er zeker van te zijn dat je ongestoord de vragen kunt doornemen. Je zult dan meer in detail de achterliggende gedachten van de vragen kunnen lezen. De vragen zijn bedoeld om het bewustzijn van jezelf te vergroten, wat je doet en wat betekenisvol voor je is.

Lees eerst de aanwijzingen voordat je de vragen beantwoordt.

1. Wat kan ik vieren als ik kijk naar het afgelopen jaar?
Deze vraag gaat over je successen. Er zijn kleine, middelgrote en grote successen. Neem de tijd om de kleine successen te zien, hoe klein dan ook.

2. Waar heb je in het voorbije jaar moeite mee gehad? Wat zou je graag willen loslaten?
Deze aspecten zullen ongetwijfeld bij het beantwoorden van vraag 1 naar boven gekomen zijn. Ga in je geheugen terug en haal naar boven alles wat je teleurstelling, woede of verlies gebracht heeft. Je mag alle negativiteit gebruiken, die je nodig hebt om deze herinneringen op te roepen. Het loslaten hiervan kan door de zin: "en ik laat het nu aan het universum los" aan het einde toe te voegen.

3. Ben ik dicht genoeg bij mezelf gebleven of heb ik mezelf in de steek gelaten?
Deze vraag gaat over zelfzorg of zelf-sabotage. Je zult weten of je de steun hebt gegeven, die je nodig hebt als je je basisbehoeften goed onderhoudt, zoals slapen wanneer je moe bent, pauzes nemen als dat moest, at toen je honger had en dronk als je dorst had.
Heb je om hulp gevraagd wanneer je dit nodig had? Heb je je mening en zorgen kenbaar gemaakt of ben je gefrustreerd naar huis gegaan? Heb je gevraagd om aan je behoeften te voldoen? Kreeg je steun die je nodig had?

4. Heb ik mezelf vertrouwd? Heb je je intuïtie gevolgd? Heb je ruimte en tijd gemaakt om naar je intuïtie te luisteren?
Dit gebeurt meestal door meditatie, gebed of een (natuur)wandeling. Heb je geprobeerd jezelf te bewijzen, te beschermen of te verdedigen? Heb je te hard gewerkt?

5. Heb ik al mijn geschenken gedeeld? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
Iedereen heeft een geschenk om te delen met de wereld. Denk hierbij aan de geschenken aan de mensheid zoals een schilderij, een muziekstuk, een boek of andere kunstzinnige uitingen. Maar koekjes bakken, vrijwilligerswerk, thuis blijven en kinderen opvoeden, zijn ook geschenken. Je zult weten wat je geschenk is, omdat je het leuk vindt wanneer je het doet. Je zou het dag in dag uit kunnen doen zonder je enthousiasme te verliezen.

6. Welke doelen en gewoonten uit het verleden ben ik bereid vandaag los te laten zonder wrok of spijt?
Als je doelen voor het volgende jaar stelt, zelfs als je ze niet hebt opgeschreven en alleen in je hoofd hebt gehad, welke ben je dan bereid om te vergeten en jezelf te erkennen dat je van gedachten bent veranderd? Welke laat je los, ook al wordt er van je verwacht dat je het afmaakt?

7. Hoe kan ik dit jaar afsluiten met dankbaarheid?
Maak een lijst van alle goede en niet zo goede dingen die je zijn overkomen.
Door het jaar af te sluiten in dankbaarheid voor het positieve en het negatieve kan persoonlijke groei ontstaan.
Dankbaar zijn voor het positieve is eenvoudig. Als we een les zien in elke negatieve gebeurtenis, kunnen veerkracht, wijsheid en moed groeien.

8. Hoe ben ik van plan om in het nieuwe jaar te leven? Wat is mijn algemene doelstelling voor het volgend jaar?
Voordat je een doel stelt, is het belangrijk dat je helder voor ogen hebt hoe je van plan bent om te leven in de komende jaren. Het gaat hierbij niet over geld, werk of huisvesting. Dit gaat over je (levens)doel en je missie. Als je niet weet wat je doel is, begin dan met wat je gelukkig maakt. Noem alles wat passie in je oproept en vind een patroon.


9. Als ik weet dat ik niet zal falen, wat ga ik dan het volgend jaar doen?
Maak een lijst met één tot drie (realistische) doelen.
Stel jezelf deze vraag een paar keer voordat je antwoordt en vraag jezelf ook af waarom je het wilt. Dit zal de naakte waarheid tonen, die zich achter je angsten schuilhoudt. Te vaak weten we wat we willen doen, maar nemen genoegen met wat we denken dat we moeten doen. Vaak zijn we bang om te falen of bang voor succes.
Het is niet iets "om te proberen" maar om "te doen". Proberen is verspilling van inspanning. Proberen geeft ons de gemakkelijke uitweg. Belangrijk is dat je begrijpt waarom je het wilt en je ertoe verplicht om 100% te voltooien. Het bereiken van kleine doelen geeft ook voldoening.
Om een doel te stellen, moet je ervoor zorgen dat het doel specifiek, meetbaar, acceptabel haalbaar en tijdsgebonden is.

10. Hoe kan ik mezelf en het universum laten zien dat ik me 100% inzet om mijn doelen voor het volgende jaar te bereiken? Welke dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse acties zullen mij mijn toewijding aan mijzelf of het gebrek daaraan tonen?
De meeste mensen stellen in januari doelen en kijken er niet meer naar om tot januari van het volgend jaar. Wanneer je deze vraag beantwoordt ben je ook zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat je je aan je woord houdt.
Een manier om dit te doen, is door het doel wekelijks te bekijken en actiestappen te maken.

11. Hoe ben ik van plan om mijn geschenken in het komende jaar te delen? Hoe draag ik bij aan de mensheid?
Het hoeft geen deel uit te maken van je doelen; je verbeterde kwaliteit van leven hangt echter samen met wat je voor anderen doet. De algehele kwaliteit van het leven verbetert wanneer je anderen kunt dienen. Je hebt misschien als doel een bedrijf te beginnen.
Als je bewust de intentie hebt vastgesteld om de actie van het delen van je gaven in je leven op te nemen, ongeacht hoe je doel uiteindelijk uitpakt, zal de algehele kwaliteit van je leven verbeteren. Mensen die hun gaven respecteren, zullen eerder hun doelen bereiken omdat ze het leven doordringen met de energie van schepping, overvloed en bijdrage.

12. Welke gewoonten en gedrag ben ik bereid eigen te maken om voor mezelf de beste supporter, partner en gids te zijn om de algehele kwaliteit van mijn eigen leven te verbeteren?
Je kunt tot de ontdekking komen dat je bepaalde houding-/gedragselementen niet bezit. Wees bereid om te leren en om hulp te vragen. Gedrag kan worden aangeleerd als we onze denkwijze veranderen en bereid zijn de tekortkomingen te accepteren. Je kunt niet veranderen wat volgens jou niet hoeft te veranderen. Het vermogen om de blinde vlekken te zien is een belangrijke spil in het proces van zelfontplooiing.

Hieronder staan enkele attitudes/gedragskenmerken om doelen te bereiken:
#AltijdBlijvenLeren
#ConsequentZijn
#Doorzettingsvermogen
#Duidelijkheid
#EmotioneleIntelligentie
#Focus
#Gedrevenheid
#Initiatief
#Leiderschap
#Organisatievermogen
#Passie
#Persoonlijke macht
#PositieveMindset
#SpiritueleVerbinding
#Tijdmanagement
#Visie

Neem nu een blanco vel papier om de vragen te beantwoorden.
Deze vragen zijn niet bedoeld als je nieuwe voornemens voor het komende jaar. Voornemens zijn eenzijdig. Gebruik het als een hulpmiddel om je meest authentieke doelen te creëren, de reden dat je 's ochtends blij opstaat en uitkijkt naar het creëren van je dag.

Voordat je aan je voornemens gaat beginnen, lees eerst dit nog even (klik op de afbeelding):

4 misverstanden


Is het voor jou duidelijk dat je dit niet alleen kunt en wil je wat ondersteuning van mij, dan is het wellicht handig om een afspraak in te plannen. 
Je mag je antwoorden altijd met me delen, zodat we er even samen naar kunnen kijken.

Succes ermee!

Liefs, Susanne


 

 

 

 

#12vragendiejejemoetstellenvoorhetnieuwejaarbegint #voornemens #doelen #veerkracht #wijsheid #moed #voorrustinjehoofd #regieoverjeleven #mindset #inspiration #nevergiveup #keepgoing #success #alwayslearning #dreambig #positivethinking #newyearsresolution #newyear #resolution #freshstart #elysioneft

Bron: Ana Barreto / Blue Hudson Group / 12 questions we must ask ourselves before te new year

Voor onze website gebruiken wij cookies. Hierdoor kunnen we je bezoek aan onze website zo prettig en soepel mogelijk laten verlopen.