voor rust in je hoofd

Omslag website 1000 250 1

Je geest tot rust brengen
Je geest is voortdurend actief. Soms snel, soms langzaam, maar zonder ophouden, zelfs wanneer je slaapt. Misschien heb je zorgen over je werk, je relatie of je financiën, of misschien alleen over hoe je alles wat je moet doen gedaan krijgt. Een van de beste manieren om je geest te ontspannen, is je lichaam te ontspannen. Als je lichaam zich ontspant, wordt ook je geest minder actief.

Maar er zijn ook andere manieren om je weerspannige gedachten te temmen en je rusteloze geest te kalmeren.

VIJF TEKENEN AAN DE WAND DAT JE GEESTELIJK GESTREST BENT
Hier volgen enkele van de meest voorkomende tekenen dat je geest overuren maakt. Kijk maar eens hoeveel ervan op jou slaan.
1. Je geest lijkt rond te tollen.
2. Je vindt het moeilijk je gedachten in bedwang te houden.
3. Je maakt je zorgen, bent geïrriteerd of overstuur.
4. Je bent vaker in gedachten verzonken en kunt je moelijker concentreren.
5. Je kunt moeilijk de slaap vatten of weer opnieuw in slaap komen als je 's nachts wakker wordt.

Ongewenste gedachten afremmen
Je gedachten kunnen verschillende vormen aannemen. Veel van je denken kan positief zijn of adaptief en zelfs aangenaam. Helaas werkt veel van je denken niet in je voordeel en levert dat onnodige stress op. Als je je negatieve gedachten kunt identificeren, ben je beter in staat ze te beheersen en ze zonodig te veranderen.

Je gedachten sorteren
Hier volgt een steekproef van negatieve, niet-adaptieve manieren van denken:

Perfectionisme - Onrealistisch hoge maatstaven aanleggen voor jezelf en anderen
Jezelf naar beneden halen - Jezelf afkraken wanneer je faalt
Dramatiseren en doemdenken - Het belang en de mogelijke gevolgen van negatieve gebeurtenissen overdrijven
Angst voor afkeuring - Angst dat afkeuring betrekking heeft op je identiteit en waarde
Faalangst - Falen zien als een algehele negatieve beoordeling van je eigenwaarde
Angst voor onzekerheid - Het onvermogen om met het onbekende en onvoorspelbare om te gaan

Veel van je denken, of het nu positief is of negatief, verloopt automatisch, zonder je medeweten of toestemming. Dit is een deel van het probleem. Deze automatische gedachten kunnen het roer overnemen. Ze nemen vaak de vorm aan van piekeren, je overmatig zorgen maken. Je gedachten gaan van de hak op de tak - zorg, blunders, zelfverwijt. Het je bewust worden van je denkprocessen en het herkennen van negatieve, irreële gedachten is een belangrijk gereedschap om je te helpen dit soort denken te veranderen.

Controle over je denken
Je hebt meer controle over je gedachten en gevoelens dan je zou denken. Je kunt je meer bewust worden van je denken en besluiten hoe belangrijk je bepaalde zaken vindt en hoeveel aandacht je daaraan wilt schenken. Je moet ernaar streven je denken te zien als een deel van jou dat je kunt controleren, beheersen en kalmeren. Eenvoudigweg tegen jezelf zeggen: Ik ga daarover absoluut niet meer nadenken' werkt zelden. Wanneer iemand tegen je zegt: "Denk niet na over roze olifanten", hebben de woorden diens mond nog niet verlaten of er komt een hele kudde roze olifanten je gedachten binnen. Hoe meer je probeert niet aan iets te denken, des te waarschijnlijker is het dat je niets anders meer doet dan dat.

 

Een techniek, waarvan gebleken is dat hij effectief is om aan hardnekkige negatieve gedachten te ontkomen, is EFT – Emotional Freedom Techniques.

Wil je dat eens ervaren? Een GRATIS kennismakingssessie is altijd mogelijk. Vul dit VRAGENFORMULIER voor me in en ik neem contact met je op.

Warme groet,
Susanne

#ongewenstegedachten #jegeesttotrustbrengen #stress #geestelijkgestrest #perfectionisme #jezelfnaarbenedenhalen #dramatiseren #doemdenken #angstvoorafkeuring #faalangst #angstvooronzekerheid #elysioneft #voorrustinjehoofd #eft #nlp #ontressenvoordummies #dummies #techniekomjegeesttekalmerenentestoppenmetpiekeren

Voor onze website gebruiken wij cookies. Hierdoor kunnen we je bezoek aan onze website zo prettig en soepel mogelijk laten verlopen.