voor rust in je hoofd

Omslag website 1000 250 1

Een inspirerend verhaal om eens over na te denken.
De drie zeven 1

De overlevering bericht dat op een dag een man bij de wijze Griekse filosoof Socrates kwam (469 – 399 voor Chr.).

Hij vertelde: ‘Luister, Socrates, ik moet je beslist iets vertellen!’
De wijze onderbrak hem meteen: ‘Stop eens even! Heb je dat wat je mij wilt vertellen al gezeefd met de drie zeven?’
‘Drie zeven?’, vroeg de ander vol verbazing.
‘Ja, beste vriend! Laten we eens kijken of dat wat je mij wilt zeggen door de drie zeven komt.' 

De eerste zeef is de waarheid. '
' Heb jij bij alles wat je me wilt vertellen gecontroleerd of het waar is?’
‘Nee, ik hoorde erover vertellen en toen…’.
‘Zozo… Maar in elk geval heb je het vast wel met de tweede zeef onderzocht.' 

De tweede is de zeef van de goedheid.
'Is dat wat je me wilt vertellen iets goeds?’ Aarzelend antwoorde de ander: ‘Nee, integendeel…’.
‘Hm’, onderbrak de wijze hem. ‘Laten we nu de derde zeef nog toepassen.' 

De derde is de zeef van de noodzakelijkheid. '
Is het nodig dat je mij dit vertelt?’
‘Nou, echt nodig is het niet direct…’
Toen zei de wijze glimlachend: ‘Als het niet waar, niet goed en niet nodig is, laat het dan begraven liggen en belast jezelf en mij er niet mee’.

Socrates was een ongelovige, maar die drie zeven hebben hun actualiteit tot op vandaag niet verloren. We leven in een tijd van drukke en intensieve communicatie – mondeling, schriftelijk en niet te vergeten de digitale snelweg.

Haal jij alles door de drie zeven? Dat geldt voor:

 • je doen en laten - je daden
 • alles wat je meedeelt aan anderen - je woorden mondeling, schriftelijk of digitaal -

Laten we de zeven is verder bekijken.

 • De zeef van de waarheid 

De waarheid zeggen is meer dan alleen maar niet liegen. Ben je er zeker van dat wat je (door)vertelt werkelijk overeenstemt met de feiten, zeker als het over iemand anders gaat? Bij het doorgeven van informatie kan heel makkelijk iets worden verzwegen of worden toegevoegd. De beschrijving van de situatie kan doordoor in een ander daglicht komen te staan.
Als iemand bij je komt met ‘Heb je al gehoord…’? dan weet jij eigenlijk al dat er allerlei vage dingen zonder onderbouwing ongefilterd doorgegeven worden. Dingen die niet sporen met de feiten, dus.

TIP: Laat dat wat je hoort, door de zeef van de waarheid laten lopen. Geef niets door waarvan je niet zeker bent, dat het de waarheid is.

 •  De zeef van goedheid 

Is dat wat je wilt doorvertellen goed? Is het juist en passend? Bewerkt het iets goeds? Helpt het de ander als je vertelt wat je zelf heb gehoord of beleefd? In sommige gevallen kun je die vraag met ja beantwoorden. Er zijn vast veel situaties, waarin je beter zou zwijgen? Hoe zou het zijn als je niet meteen alles rondbazuint wat je te weten bent gekomen? Zeker nu met de Sociale Media waar alles te pas en onpas op gepubliceerd wordt. Vroeger waren we in alle staten als iemand in je dagboek keek. Nu leest de hele wereld mee in je dagboek!
Voor de wereldse journalistiek geldt: ‘Only bad news is good news’. Met andere woorden: alleen slecht nieuws wordt goed verkocht. Heel makkelijk gaan we daar in mee, helaas.

Tip: prijs en waardeer eens iemand (in het openbaar). Je zult merken dat het jouw èn de ander goed zal doen.

 • De zeef van de noodzakelijkheid

Ongetwijfeld zijn er in onze omgang met elkaar dingen die je elkaar moet vertellen. Alleen al om erover van gedachten te kunnen wisselen. Toch mag de vraag wel eens gesteld worden of de vele inlichtingen die worden uitgewisseld wel allemaal echt nodig zijn. Waarom vertel je eigenlijk iets aan de ander? Wil je daardoor interessant of belangrijk overkomen? Wil je er eigenlijk iemand anders schade door berokkenen? Vind je het gewoon leuk om eens lekker over anderen te roddelen?

Tip: denk eerst even na of het noodzakelijk is dat je iets vertelt. Woorden kun je niet meer inslikken, kun je niet meer ongedaan maken.

Noot:

 • ook al schrijf ik in de -je- vorm, het is natuurlijk niet persoonlijk bedoelt.
 • Nog even aandacht voor de wijziging van locatie en tijd van de workshop Rust in je hoofd
  Maandag 2 juli a.s. van 20.00 - 22.30 uur in Zalencentrum de Oase.
 • Ik stel het op prijs als je me tipt over gelegenheden waar ik een lezing/workshop/voordracht zou kunnen houden. Misschien wil je zelf wel iets organiseren of kun je me in contact brengen met iemand anders die regelmatig iets organiseert en een spreker nodig heeft. 
   

En, wil je me iets waars, iets goeds en iets noodzakelijks vertellen of mededelen?
Iets waar ik je verder mee zou kunnen helpen?
Iets wat je dwars zit -  iets waar je wakker van ligt - iets dat je belemmert - iets dat pijn doet - iets dat dringend aandacht vraagt?
Wacht niet langer. Bel of mail me!!

Warme groet,
Susanne

#dedriezeven #socrates #debijbelvoorjou #dezeefvandewaarheid #dezeefvandegoedheid #dezeefvandenoodzakelijkheid 

Voor onze website gebruiken wij cookies. Hierdoor kunnen we je bezoek aan onze website zo prettig en soepel mogelijk laten verlopen.