voor rust in je hoofd

Omslag website 1000 250 1

Emotioneel verminkt
Mannen zijn ook emotioneel verminkt geraakt door de traditie van macht en onderdrukking. Op jonge leeftijd werden jongens dingen verboden die voor meisjes als heel natuurlijk gelden: je kwetsbaarheid tonen, zeggen hoe iets voelt huilen, emotie tonen, niet hoeven opvallen of ergens heel goed in zijn.

Mannen werden -en worden ten dele nog- ontmoedigd te leven vanuit hun hart. Het hart wordt gezien als een bron van sentimentaliteit en daar wordt het hoofd tegenover gezet als de zetel van rationaliteit. Een echte man laat zich niet leiden door zijn emoties die impulsief en sentimenteel zijn, maar door zijn hoofd, dat verstandelijk nadenkt en goede besluiten neemt. Dit is het traditionele beeld, en je ziet hoe het hart eerst wordt gediskwalificeerd als 'sentimenteel' en vervolgens wordt geassocieerd met een vrouwelijke energie waar je als man beter vandaan blijft. Dus eerst komen er beperkende definities en dan word je als man of vrouw wijsgemaakt dat jij functioneert volgens die definities, en ook dat je niet méér bent dan dat. 'Een vrouw is nu eenmaal emotioneler en dus onberekenbaarder en impulsiever dan een man.’ 'Een man is rationeler van aard en kan dus beter nadenken en beslissingen nemen.

Tegenstelling
In feite is die hele tegenstelling tussen hoofd en hart onjuist. Het hoofd is inderdaad de zetel van het denken, maar het hart is de zetel van liefde en mededogen. Liefde en mededogen zijn geen impulsen of emoties, maar een vorm van doorleefde wijsheid. Een ontwikkeld hart is helemaal niet onberekenbaar, sentimenteel of impulsief, het is buitengewoon standvastig en het kan doordringen tot waarheden die niet met het verstand kunnen worden begrepen. Het hart is de poort tot de ziel. Begrijp je nu waarom de definitie van het hart zo vervormd is geraakt in de loop van de geschiedenis?

Collectieve wond
Bij mannen zit de collectieve wond die hun is toegebracht energetisch op het niveau van hun hart. Bij vrouwen zit de wond in de buik: ze zijn ontkracht op het basisniveau van zelfvertrouwen, voor zichzelf opkomen en ruimte innemen. Mannen zijn hiertoe beter in staat, maar het is voor hen moeilijk om hun hart te openen en hun gevoel te laten stromen. Dit is bijna tegennatuurlijk voor hen geworden. Het is verboden terrein in de zin dat gevoelens tonen je zwakt maakt en dus tot een prooi voor anderen.

Mannelijk bewustzijnI
n het mannelijk bewustzijn leeft de gedachte dat er een constante strijd is tussen mensen, in het bijzonder tussen mannen. Je bent voortdurend in competitie, je moet voortdurend laten zien dat je je leven onder controle hebt en je kunt verdedigen indien nodig. Dit defensieve bewustzijn staat op gespannen voet met je waarachtig verbinden met een ander; dat kan alleen als je de verdedigingsmuur breekt.

Alleen als je je menselijkheid toont, je vragen en twijfels laat zien, ben je aanwezig in het contact met de ander. Je kunt alleen werkelijk communiceren met een ander als je je inleeft en je laat raken: om open te staan naar het wezen van de ander moet je de controle loslaten. Maar dit roept weerstand op in mannen, want ze hebben juist geleerd dat ze goed, aantrekkelijk, benijdenswaardig zijn als ze 'in controle' zijn. Je laten raken in je hart is een groot risico.

Gesloten hart
Het pijnlijke resultaat van deze gedachtegang is dat je als man ‘succesvol en geliefd zijn' gaat associëren met een gesloten hart. Met een gesloten hart ben je sterk en veilig, denk je. De prijs die je hiervoor echter betaalt, is een gebrek aan gevoel, levendigheid en intiem contact. Het leven kan niet meer spontaan door je heen stromen via gevoelens, ingevingen en intuïties, want je hoofd staat ertussen en werpt barrières op. Je denken staat in het teken van controle houden. Als dit voortduurt, hoef je op het laatst je gevoel niet eens meer te onderdrukken. Het is er gewoonweg niet meer.

Als je hart op die manier gesloten raakt, kun je je vervreemd gaan voelen van het leven zelf. Niet-voelen is een ernstige aandoening. Je bent dat in wezen verstoken van contact met je ziel. Dit is een bedreiging voor mannen die werkelijk geloven dat het hoofd hun ik is en die trachten het leven te beheersten via hun denken. Er ontstaat in hen een innerlijke eenzaamheid, een gebrek aan contact zowel met zichzelf als met anderen. Als je verstoken blijft van de voeding en inspiratie van je ziel, ga je je steeds meer gedragen als iemand zonder ziel.

Controle loslaten
Herken jij jezelf in de Verboden Man? Wil jij graag je je menselijkheid tonen, je vragen en twijfels laat zien, wil jij aanwezig zijn in het contact met de ander? Ik kan je helpen om werkelijk te communiceren met een ander. Ik kan je helpen je in te leven en je te laten raken. Ik kan je helpen om open te staan naar het wezen van de ander. Ik kan je helpen om de controle (veilig) los te laten.

Wil jij de Verboden Man in je bevrijden?
Maak nu een afspraak, zodat jij het jaar 2019 goed gaat beginnen. Ook jij bent het waard!

Lees hier over de Verboden Vrouw!

Liefs, 
Susanne

 

#deverbodenman #deverwondeman #verminking #emotioneel #verstandelijk #besluiten #ratio #geslotenhart #mannelijkbewustzijn #strijd #haantjesgedrag #competitie #controle #verdedigingsmuur #geslotenhart #barrieres #nietvoelen #denken #innerlijkeeenzaamheid #gebrekaancontact #zonderziel #menselijkheid #controle #controleloslaten #coaching #voorrustinjehoofd #regieoverjeleven #elysioneft

Bron: De Verboden Vrouw spreekt - Pamela Kribbe

 

Voor onze website gebruiken wij cookies. Hierdoor kunnen we je bezoek aan onze website zo prettig en soepel mogelijk laten verlopen.