voor rust in je hoofd

Omslag website 1000 250 1

 

Van kinds af aan stoot Marjolein regelmatig wat om. Nu, 40 jaar later, doet ze dat nog steeds. Ze zegt dan ook iedere keer; “Wat ben ik toch onhandig!”, want dat is wat ze iedere keer te horen kreeg als ze weer wat had omgestoten: “Wat ben je toch onhandig!”

Jacqueline zegt: “Ik ben dom.” Zij kreeg steevast te horen als zij iets omvergooide: “Wat ben je toch dom.”

Nu, jaren later, ervaren beide dames problemen. De beperkende overtuiging zit hun in de weg. Een cluster van gedrag, gedachten en gevoelens blijft als een patroon in stand, ook al bestaat de oorspronkelijke situatie al lang niet meer.
Beide dames ervaren interne conflicten. Ze hebben verschijnselen van angst, onzekerheid, onevenwichtigheid, agressie, stress ontwikkeld. Ze hebben zich slaafs verbonden met anderen of ideeën van anderen en hun identiteit laten afhangen van wat een ander je zegt dat je bent.

Logische niveaus
Het model van de logische niveaus -door Robert Dilts ontwikkeld op basis van het werk van Gregory Bateson - is een model om verandering, leren en communiceren inzichtelijk te maken. 

Logische niveaus 300 x 250 px

 

In het model wordt aangegeven hoe personen en organisaties op verschillende manier functioneren en hoe dit elkaar beïnvloedt. Het model geeft inzicht in jouw manier van denken, doen en voelen op verschillende niveaus. Je kunt de logische niveaus voor heel veel dingen toepassen, o.a.:

• Het is bruikbaar bij het analyseren van relaties en situaties
• Het kan helpen bij het verkrijgen van inzicht in het eigen en anderman model van de wereld

Iedereen leeft tegelijkertijd op 6 niveaus (bewust en onbewust). Alle niveaus werken samen en ondersteunen elkaar. Om het voorbeeld van Marjolein en Jacqueline te verduidelijken wil ik er graag twee niveaus uithalen en toelichten.

 

GEDRAG

 • Is zichtbaar.
 • Kun je op een videoband zetten (houding, gebaren, doen en laten, stemgeluid etc.).
 • Heeft voornamelijk te maken met wat je DOET.
 • Vragen die daarbij horen: Wat doe je verbaal en non-verbaal? Hoe benader je een situatie/anderen?
 • Je zegt: “Ik doe …”

IDENTITEIT

 • Is hoe je over jezelf denkt als persoon.
 • Is niet zichtbaar, niet voor de ander, niet voor de persoon zelf. 
 • Vragen die daarbij horen: Wie ben je? Wat voor mens? Wat is je rol in deze context? Wat wil je uitdragen?
 • Je zegt: “Ik ben (iemand die)…”
   

We hebben allemaal een identiteit. Onze identiteit vormt ons én geven we, in een voortdurende wisselwerking, zelf vorm.

 

Marjolein en Jacqueline, echter,

hebben hun identiteit afgeleid van wat een ander gezegd heeft,

echter ze hebben GEDRAG verwart met IDENTITEIT.

Ze zijn gaan geloven wat de ander iedere keer zegt.
 

JE BENT NIET JE GEDRAG. 
Dit is een grote ‘fout’, die veel mensen maken. Een belangrijk aspect van identiteit èn ook van gedrag is dat beide kunnen veranderen, aan beide bouwen we ons hele leven.

Herken je het bovenstaande?
Als jij ook vaak gevoelens van o.a. angst, onzekerheid, onevenwichtigheid, agressie, stress ervaart...
En/Of - als jij je ook slaafs verbonden hebt met anderen of ideeën van anderen...
En/Of - als jij ook je identiteit laat afhangen van wat een ander je zegt dat je bent...

 

GRATIS
Dan zou ik je willen uitnodigen voor een persoonlijke 1-op-1-sessie "Ontdek je èchte identiteit", waarin we gaan werken aan het volgende:

→ Je zet de eerste stappen op weg naar een identiteit, die eigenheid en houvast schept.

→ Je gaat ontdekken wat je tegenhoudt om te kiezen voor wat je echt wilt.

→ Je voelt je vol energie, als herboren, omdat je weer zicht krijgt op wat je weer blij zou maken als je DAT zou doen...

 

In de kern is een identiteit tevreden zijn met jezelf en je bewust zijn van jezelf:

je weet wie je bent en weet wie je niet bent.  

RUST IN JE HOOFD dus!

 

Als je mee wil doen aan deze gratis 30 minuten sessie "Ontdek je èchte identiteit", stuur me dan een antwoord op deze e-mail. Beantwoord ook de volgende vragen:

 • Wat wil je het meeste veranderen?
 • Wat heb je al geprobeerd om dit te veranderen (en heeft niet gewerkt)?
 • Waarom heeft het niet gewerkt denk je?
 • Op een schaal van 1 tot 10, hoe belangrijk is het voor je om dit te veranderen?
 • Welke andere dingen wil je in je leven veranderen?

Als ik je e-mail ontvangen heb, neem ik contact met je op om het gesprek in te plannen. 

 

Let op dit aanbod is geldig

 • tot en met zondag 17 juli a.s. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt! Reageer meteen!
 • voor jou, als je in de laatste 2 maanden geen sessie bij mij gehad hebt.

 

Lees ook: Perfectionisme: gedrag of identiteit

 

Hartelijke groet,

Susanne

 

 

#logischeniveaus #nlp #gedrag #identiteit #overtuigngen #regieoverjeleven #rustinjehoofd #elysioneft

Voor onze website gebruiken wij cookies. Hierdoor kunnen we je bezoek aan onze website zo prettig en soepel mogelijk laten verlopen.