voor rust in je hoofd

Omslag website 1000 250 1

Er was eens vrouwtje dat zichzelf voorbij liep. Als ze ‘s morgens opstond, dacht ze aan ‘s middags. Als ze ‘s middags aan tafel zat was het weer: "Wat zal ik vanavond eten?"
En als ze dan eindelijk ‘s avonds naar bed ging, lag ze weer te piekeren wat ze de volgende dag allemaal zou gaan doen.

Waarover zou ze piekeren? Enig idee?

• ontslag
• to-do-lijstje, boodschappen, veel simpele dingen
• niet goed genoeg zijn
• afwijzing
• ik heb een erge ziekte
• een buikpijn wordt een tumor
• jeuk in de tenen wordt amputatie
• overal beren op de weg
• lukt niet meer om afstand te bewaren
• zorg voor kinderen en bejaarde ouders
• over van alles en nog wat

Telkens als ze op straat liep, rende ze zo hard dat de mensen zeiden: "Die loopt zichzelf nog eens voorbij, die vergeet te leven..." Het vrouwtje praatte ook de hele tijd tegen zichzelf. Om met anderen te praten, daar had ze gewoon geen tijd voor. Ook dat hoorde bij haar "ziekte". En weet je wat ze telkens zei?
"Ik moet nog even... Laat ik gauw even... Ik kan nog net even..."
"Even" was haar stopwoordje geworden, en dus nu ook haar bijnaam.

Want, herken je dit?

• Het nastreven van een perfect leven is je levensmotto.
• Je bent gedreven, ambitieus en vooral heel ongeduldig.
• Alles wat je nu bedenkt moet ook ongeveer gelijktijdig gerealiseerd worden.
• The Fear of Missing Out (FOMO) is echt wel heel erg van toepassing.
• Je stelt hoge eigen aan zichzelf en hun omgeving.
• Je vraagt je af of dit alles is -alles als het om de invulling van je leven gaat.
• De ‘kwaliteit’ van de relatie wordt zichtbaarder en dat kan soms frictie geven.
• Je wordt door de tijd worden ingehaald.
• Je ervaart dat je door anderen geleefd worden en je wilt meer stil staan bij ‘wat wil IK nu eigenlijk’ en ‘waar word IK blij van’.

Nu was er in het land een dokter die een heel wijs man was. Toen hij dat vrouwtje zag en haar hoorde praten, zei hij: "Mevrouw, u bent heel erg ziek en ik weet wat u mankeert."

Klachten
• Een constant gevoel van onrust en spanning
• Vermoeid
• Moeite met concentreren
• Hoofd vol watten
• Onnodig domme foutjes maken
• Problemen met kortetermijngeheugen.
• Geïrriteerdheid
• Spierspanning
• Verstoorde slaap
• Onrustig
• Opgejaagd
• Faalangst
• Twijfel aan jezelf aan je eigen vermogens
• Geen keuzes kunnen maken
• Uitstelgedrag
• Moeite met sociale contacten
• ‘Please’ gedrag of je speelt net de ‘redder’
• Geen zin in seks
• Relatieproblemen

"Zeg het maar eens gauw dokter, want ik moet nog vlug even..."
"Zie je, daar heb je het weer", zei de dokter, "U bent zo haastig, U laat telkens de L liggen."
"Wat laat ik liggen?" vroeg ze.

Waar loop je tegenaan?
• Geen nee kunnen zeggen
• Gevoel van ontploffen
• Overleven
• Geen regie/controle over je leven/lichaam
• Jezelf niet accepteren
• Constant met anderen vergelijken – normen over hoe gelukkig of succesvol we zouden moeten zijn – afwijzing
• Hoge eisen
• Niet gehoord
• Niet gezien
• Niet begrepen

"De L", zei de dokter. "Zet de L steeds voor EVEN."
"Goed dokter, ik zal het doen," antwoordde ze en weg was ze weer.
Maar telkens als ze de L voor "even" zette, schrok ze zich een hoedje.
"Ik moet nog L---even......, Laat ik gauw L---even.... ik kan nog net L----even..."

Ze wist zich geen raad, plofte in een stoel en zei zacht:
"Zo kan ik nog wel even......... zo kan ik nog wel Leven."
En vanaf dat moment liep ze zichzelf niet meer voorbij. Ze was zich ervan bewust geworden dat haar "even" haar belette van het "leven". Ze besloot van nu af aan te LEVEN en bleef gewoon zichzelf.
Ze had RUST IN HET HOOFD gevonden.

Voor iedereen die gehaast door het leven gaat en ook nog van alles "even" moet doen;
Denk aan vrouwtje "even", vindt de tijd en de rust om te leven.

Auteur onbekend.

Heb je daar wat hulp bij nodig? Hier kun je contact met me opnemen.


#hetvrouwtjeeven

Voor onze website gebruiken wij cookies. Hierdoor kunnen we je bezoek aan onze website zo prettig en soepel mogelijk laten verlopen.