voor rust in je hoofd

Omslag website 1000 250 1

Je wilt herkenbaar zijn - opvallen - ergens voor staan -, maar daar heb je wel karakter voor nodig. Hoe zorg je ervoor dat jouw karakter overal in terugkomt?
Archetypes helpen daarbij. Hoe je archetypes kunt toepassen in je dagelijkse leven lees je  in deze blog.

De twaalf archetypen
Psycholoog en filosoof Carl Jung beschreef en bedacht de twaalf archetypen. Zijn idee: er bestaan een soort oerkarakters die voorkomen in ons ‘collectieve onderbewuste’.

Zo kennen we allemaal wel een Verzorger - iemand die altijd voor je klaarstaat en je helpt als je een steuntje in je rug kunt gebruiken. Of een Strijder - iemand die geen énkele uitdaging uit de weg gaat. Zo’n herkenbaar ‘model’ noemen we een archetype.

Karaktereigenschappen en gedragspatronen
Archetypes staan dus voor verschillende karaktereigenschappen en gedragspatronen. Niet voor niets komen archetypes voor in mythologische verhalen, sprookjes, films en boeken. We herkennen metéén de bad guy en willen ons het liefst kunnen identificeren met de held in het verhaal. Door vanuit die gedachte te werken aan je persoonlijkheid kun je werken aan je onderscheidend vermogen.

Ieder mens herkent zich in meerdere archetypes, maar er is er vaak één die dominant is. Welke is dat bij jou?

Persoonlijkheid
De meeste, zo niet alle, mensen hebben verschillende archetypen in hun persoonlijkheidsconstructie zitten. Maar over het algemeen is het zo dat er maar één archetype de neiging heeft om de persoonlijkheid te domineren. Het kan nuttig zijn om te weten welke archetypen in jezelf en in anderen zitten. Het is vooral handig om dit te weten over geliefden, vrienden en collega’s, om persoonlijk inzicht te krijgen in hun gedrag en motivaties.

Schaduwkanten
Ieder archetype heeft specifieke kwaliteiten en schaduwkanten. Schaduwkanten zijn de onbewuste – en daardoor soms duistere kanten van een archetype. De schaduwkanten kunnen excessief zijn: het archetype is te overheersend en heeft te weinig tegenkrachten in de psyche.

Bijvoorbeeld
Onschuld zonder onderscheidingsvermogen wordt dan onnozelheid.
Als de schaduwkanten ontoereikend zijn is het archetype te weinig ontwikkeld in je innerlijke wereld. In plaats van onschuld zie je dan wantrouwen en cynisme.

Ontwikkeling
Ieder archetype brengt je weer een stapje verder op je ontwikkelingsweg. Per situatie kun je aanvoelen welk archetype de boventoon voert.  

  • Je kunt het onderzoeken en integreren van de archetypen in ons en over de onderlinge relaties tussen die achetypen.
  • Het gaat over het respecteren van alle archetypen in onszelf en over het coördineren van de soms tegenstrijdige verlangens van die verschillende archetypen.
  • Het gaat ook om elk archetype haar plek te laten hebben, verbonden met je hart.

Die archetypen in onszelf die we echt hebben aangenomen, die hun plek in ons hebben, laten ook ruimte ontstaan om in de ontmoeting met de ander, die ander in die delen ook echt te zien. Omgekeerd, dat wat we bij onszelf nog niet hebben kunnen zien, zullen we hoogstwaarschijnlijk ook in de ander afwijzen.

 
Tijdens de 12 Heilige Nachten verken je 12 belangrijke archetypen, die vormend zijn voor je persoonlijkheid:

Ontwerp zonder titel 15

De Wilde Vrouw (24/25 december)
Dit is levendig, eigenzinnig, gek en kan soms weerbarstig zijn, want de wilde vrouw geniet van het pure leven. Ze viert haar eigen vrouwelijkheid en geeft zichzelf daarvoor de nodige vrijheid. De wilde vrouw is sterk verbonden met de aarde en voelt zich onafhankelijk en vrij.

 

Ontwerp zonder titel 16De Krijgster (25-26 december)
Het archetype van de Krijgster activeert in ons het vermogen om ons eigen standpunt in te nemen en dit te vertegenwoordigen. "Stabiliteit", "doorzettingsvermogen" en "zelfbescherming" zijn belangrijke aspecten van de Krijgster. Ze kan haar eigen sterke en zwakke punten en die van haar tegenhanger nauwkeurig inschatten.

 

Ontwerp zonder titel 17De Priesteres (26-27 december)
De Priesteres is een zeer ervaren vrouw en ze heeft haar eigen magie en mystiek ontdekt. Haar speciale gave is om andere mensen te steunen. Het principe is om iets hogers te dienen, zijn echte kracht is genade en het vermogen om onvoorwaardelijk lief te hebben.

 

Ontwerp zonder titel 18De Moeder (27-28 december)
Het moederarchetype staat voor vruchtbaarheid en bescherming en vertegenwoordigt het aspect van het creatieve. Het leven komt uit de moeder tevoorschijn, tegelijkertijd gaat de donkere kant van de dood erachter schuil, want een geboorte kan ook eindigen met de dood.

 

Ontwerp zonder titel 19De Zuster (28/29 december)
Dit archetype wordt gekenmerkt door eerlijkheid, loyaliteit, vertrouwen, begrip en welwillendheid. Een Zuster is een goede vriend, een bondgenoot, een zuster op zielsniveau. Omdat ze haar eigen vrouwelijkheid waardeert, is ze graag bij andere vrouwen.

 

Ontwerp zonder titel 20De Genezeres (29/30 december)
De ontwaakte Genezeres is een geweldige zielspartner die de zieke en behoeftige wezens helpt om weer op het pad van genezing te komen. Ze is een medicijnvrouw, sjamaan, ziener en waarzegster. Dit vrouwelijke archetype is mystiek, wijs en levend.

 

Ontwerp zonder titel 21De Minnares (30/31 december)
De Minnares is het archetype dat wordt geassocieerd met liefde, schoonheid, aanraking, genegenheid, tederheid, seksualiteit en sensualiteit. De minnaar is niet aan een bepaalde leeftijd gebonden. Een jonge, een volwassen en ook een oudere vrouw kan een sensuele minnaar worden.

 

Ontwerp zonder titel 22De Kunstenares (31 december / 1 januari)
De Kunstenares is een intuïtieve en creatieve vrouw. Via haar dromen krijgt ze toegang tot haar diepe innerlijke kennis. De Kunstenares is vooral 's nachts actief en krijgt zelfs in haar slaap belangrijke boodschappen, hints en visioenen binnen die in een echte vorm moeten worden gebracht.

 

Ontwerp zonder titel 23De Maagd (1/2 januari)
Dit archetype heeft een speciale betekenis voor ons vrouwen, omdat we allemaal het jonge en onschuldige meisje in het verleden waren. De Maagd komt overeen met het jonge meisje, de adolescent die momenteel op weg is om tot vrouw te rijpen.

 

Ontwerp zonder titel 24De Wijze Vrouw (2/3 januari)
Dit archetype is inherent aan elke vrouw, hoe oud ze ook is. Het archetype van de Wijze Vrouw is al te vinden in een kind of een jonge vrouw, net zoals, omgekeerd, bij de Wijze Vrouw het kinderlijke en de energie van de jonge vrouw altijd bestaan.

 

Ontwerp zonder titel 25 De Tovenares (3/4 januari)
Dit archetype is als een levende en voedende bron, omdat haar krachtige en transformerende energie in alle andere archetypen is vervat. Ons leven wordt gekenmerkt door constante veranderingen en dat is wat de Tovenares ons leert: "Niets blijft zoals het was, alles verandert constant".

 

Ontwerp zonder titel 26De Koningin (4/5 januari)
Dit archetype is rechtopstaand, rechtopstaand en erkent haar  eigen waardigheid en uniciteit. De Koningin kent haar zelfrespect en macht zonder er misbruik van te maken. Ze leidt en regeert zonder te willen "heersen".

 

De twaalf archetypes in vogelvlucht

Knipsel

12 Heilige Nachten
Tijdens de 12 Heilige Nachten ontmoet je 12 vrouwelijke archetypen, die diep verankerd zijn in je onderbewustzijn. Je gaat hun vaardigheden en kwaliteiten ontdekken. Laat je liefdevol begeleiden naar je oorspronkelijke vrouwelijke kracht. Al deze 12 archetypen staan aan je zijde, om je eigen vrouwelijkheid te voeden, te versterken en te helen.

Wanneer je de archetypen in jezelf activeert en ze de ruimte geeft om zich te ontwikkelen, staan ze je voor de rest van je leven ter beschikking als hulpmiddel.

WAT ZIJN RAUHNACHTE OFTEWEL DE HEILIGE NACHTEN? Klik HIER om er meer over te lezen.

 

Veel liefs,
Susanne

 

 

 

#archetypen #karaktereigenschappen #gedragspatronen #schaduwkanten #persoonlijkheid #magie #mystiek #vruchtbaarheid #bescherming #bondgenoot #zielsniveau #zielspartner #medicijnvrouw #sjamaan #ziener #waarzegster #mystiek #liefde #schoonheid #aanraking #genegenheid #tederheid #seksualiteit #sensualiteit #visioenen #waardigheid #uniciteit #wildevrouw #krijgster #priesteres #moeder #zuster #genezeres #minnares #kunstenares #maagd #wijzevrouw #tovenares #koningin #12heiligenachten #rauhnächte #voorvrouwendiemeerwillen #rustinjehoofd #regieoverjeleven #elysioneft

Voor onze website gebruiken wij cookies. Hierdoor kunnen we je bezoek aan onze website zo prettig en soepel mogelijk laten verlopen.