voor rust in je hoofd

Omslag website 1000 250 1

Hoe zorg je ervoor dat jouw karakter overal herkenbaar is, opvalt, en een duidelijke boodschap uitdraagt?
Dit is een uitdaging waar velen mee te maken hebben. Eén nuttige benadering is het gebruik van archetypes, die je kunnen helpen om je karakter consistent in alles wat je doet te laten doorschemeren. Ontdek in deze blog hoe je archetypes kunt toepassen in je dagelijkse leven voor een krachtige en consistente uitstraling.

De twaalf archetypen
De twaalf archetypen zijn concepten die zijn ontwikkeld door de psycholoog en filosoof Carl Jung. Hij geloofde dat er oerkarakters bestaan die deel uitmaken van ons 'collectieve onderbewuste'.

Binnen deze archetypen vinden we bekende figuren zoals de Verzorger, iemand die altijd bereid is om te helpen en steun te bieden wanneer dat nodig is, en de Strijder, iemand die geen enkele uitdaging uit de weg gaat. Deze herkenbare modellen staan bekend als archetypen.

 

Karaktereigenschappen en gedragspatronen
Archetypen vertegenwoordigen inderdaad verschillende karaktereigenschappen en gedragspatronen. Het is geen toeval dat archetypen te vinden zijn in mythologische verhalen, sprookjes, films en boeken. Ze helpen ons onmiddellijk de 'slechterik' van het verhaal te herkennen en we streven er vaak naar om ons te kunnen identificeren met de held.

Door vanuit dit perspectief aan je persoonlijkheid te werken, kun je je onderscheidend vermogen versterken. Ieder individu kan zichzelf herkennen in meerdere archetypen, maar er is vaak één archetype dat dominant aanwezig is. Welk archetype herken jij bij jezelf?

 

Persoonlijkheid
De meeste mensen, zo niet iedereen, hebben verschillende archetypen die deel uitmaken van hun persoonlijkheid. Toch is het vaak zo dat één specifiek archetype de neiging heeft om de persoonlijkheid te overheersen. Het kan waardevol zijn om te ontdekken welke archetypen zowel in jezelf als in anderen aanwezig zijn. Dit inzicht kan met name handig zijn in de context van geliefden, vrienden en collega's, omdat het je helpt om een dieper begrip te krijgen van hun gedrag en drijfveren.

 

Schaduwkanten
Elk archetype heeft specifieke positieve kwaliteiten en donkere schaduwkanten. De schaduwkanten verwijzen naar de onbewuste en soms duistere aspecten van een archetype. Deze schaduwkanten kunnen zich op overdreven wijze manifesteren wanneer het archetype te dominant wordt en onvoldoende tegenwicht krijgt in de psyche.

Een voorbeeld hiervan is wanneer onschuld zonder onderscheidingsvermogen omslaat in onnozelheid. Als de schaduwkanten onvoldoende worden erkend en geïntegreerd, kan het archetype onderontwikkeld blijven in je innerlijke wereld. In plaats van onschuld kunnen dan wantrouwen en cynisme naar voren komen.

 

Ontwikkeling
Ieder archetype speelt een rol in onze persoonlijke ontwikkeling en groei. In verschillende situaties kunnen we intuïtief aanvoelen welk archetype op dat moment de leiding heeft.

  • Het onderzoeken en integreren van deze archetypen in onszelf en het begrijpen van hun onderlinge relaties is van groot belang.
  • Het draait om het respecteren van alle archetypen in ons innerlijk en het coördineren van soms tegenstrijdige verlangens die voortkomen uit deze verschillende archetypen.
  • Daarnaast gaat het erom elk archetype een passende plek te geven, in verbinding met ons hart.

Wanneer we archetypen in onszelf volledig accepteren en integreren, ontstaat er ook ruimte om anderen in hun eigen archetypen te begrijpen en waarderen. Het omgekeerde geldt ook: wat we nog niet hebben kunnen erkennen bij onszelf, zullen we hoogstwaarschijnlijk afwijzen in anderen.

 

Tijdens de 12 Heilige Nachten verkennen we 12 belangrijke archetypen, die een vormende rol spelen in onze persoonlijkheid:

De Wilde Vrouw (24/25 december)
Dit archetype is levendig, eigenzinnig en soms rebeld. Deze vrije geest omarmt het pure leven, viert haar vrouwelijkheid en geeft zichzelf de nodige vrijheid. Ze voelt een sterke verbondenheid met de aarde en ervaart onafhankelijk en vrijheid als essentieel.

 

Ontwerp zonder titel 16De Krijgster (25-26 december)
Het archetype van de Strijder activeert ons vermogen om standvastigheid te tonen, door te zetten en onszelf te beschermen. "Stabiliteit," "volharding," en "zelfbescherming" zijn kernaspecten van de Strijder. Ze heeft de vaardigheid om zowel haar eigen sterke en zwakke punten als die van anderen nauwkeurig te beoordelen.

 

Ontwerp zonder titel 17De Priesteres (26-27 december)
De Priesteres is een zeer ervaren vrouw, die haar eigen magie en mystiek heeft ontdekt. Haar bijzondere gave ligt in het ondersteunen van anderen. Haar kernprincipe is dienen van iets hogers en haar ware kracht ligt in genade en het vermogen om onvoorwaardelijke liefde te schenken.

 

Ontwerp zonder titel 18De Moeder (27-28 december)
Het moederarchetype symboliseert vruchtbaarheid en bescherming en belichaamt het creatieve aspect. Het leven ontstaat uit de moeder, maar tegelijkertijd schuilt er ook een donkere zijde in, namelijk het aspect van de dood, omdat een geboorte ook kan eindigen in de dood.

 

Ontwerp zonder titel 19De Zuster (28/29 december)
Dit archetype staat bekend om eerlijkheid, loyaliteit, vertrouwen, begrip en welwillendheid. Een Zuster is een goede vriendin, een bondgenote, een zielsverwant. Ze waardeert haar eigen vrouwelijkheid en koestert graag de aanwezigheid van andere vrouwen.

 

Ontwerp zonder titel 20De Genezeres (29/30 december)
De ontwaakte Genezeres is een waardevolle zielspartner die de zieken en behoeftigen bijstaat om hun weg naar genezing te hervinden. Ze vervult rollen als medicijnvrouw, sjamaan, ziener en waarzegster. Dit vrouwelijke archetype is doordrongen van mystiek, wijsheid en levenskracht.

 

Ontwerp zonder titel 21De Minnares (30/31 december)
Het archetype van de Minnares wordt geassocieerd met liefde, schoonheid, aanraking, genegenheid, tederheid, seksualiteit en sensualiteit. Het is belangrijk op te merken dat de Minnares niet beperkt is tot een specifieke leeftijdsgroep; zowel jonge, volwassen als oudere vrouwen kunnen de sensuele aspecten van de Minnares belichamen.

 

Ontwerp zonder titel 22De Kunstenares (31 december / 1 januari)
De Creatieve Kunstenaar is een intuïtieve en artistieke vrouw. Ze verkrijgt toegang tot haar diepe innerlijke wijsheid via haar dromen. De Creatieve Kunstenaar is vooral 's nachts actief en ontvangt zelfs tijdens haar slaap belangrijke boodschappen, aanwijzingen en visioenen die ze in tastbare vorm moet omzetten.

 

Ontwerp zonder titel 23De Maagd (1/2 januari)
Dit archetype heeft een bijzondere betekenis voor vrouwen, aangezien we allemaal ooit het jonge en onschuldige meisje in het verleden waren. De Maagd vertegenwoordigt het jonge meisje, de adolescent die momenteel bezig is om tot volwassen vrouw te groeien.

 

Ontwerp zonder titel 24De Wijze Vrouw (2/3 januari)
Dit archetype is intrinsiek aan elke vrouw, ongeacht haar leeftijd. Het archetype van de Wijze Vrouw kan worden waargenomen, zelfs in een kind of een jonge vrouw, terwijl anderzijds, in de Wijze Vrouw, de jeugdige energie en het kinderlijke altijd aanwezig blijven.

 

Ontwerp zonder titel 25 De Tovenares (3/4 januari)
Dit archetype fungeert als een levende en voedende bron, omdat haar krachtige en transformerende energie doordringt in alle andere archetypen. Ons leven wordt gekenmerkt door voortdurende veranderingen en dat is precies wat de Tovenares ons onderwijst: "Niets blijft hetzelfde, alles ondergaat voortdurend verandering."

 

Ontwerp zonder titel 26De Koningin (4/5 januari)
Dit archetype staat recht op, erkent haar eigen waardigheid en uniciteit. De Koningin heeft een sterk gevoel van eigenwaarde en kracht, maar maakt daar geen misbruik van. Ze leidt en regeert zonder de drang om te "heersen".

 

12 Heilige Nachten
Gedurende de 12 Heilige Nachten kom je in contact met 12 vrouwelijke archetypen die diep geworteld zijn in je onderbewustzijn. Hier zul je hun unieke vaardigheden en kwaliteiten ontdekken. Deze reis zal je liefdevol begeleiden naar je oorspronkelijke vrouwelijke kracht. Alle 12 archetypen zijn aan je zijde om je eigen vrouwelijkheid te voeden, te versterken en te helen.

Wanneer je deze archetypen in jezelf activeert en ze de ruimte geeft om te groeien, zullen ze je gedurende je hele leven ter beschikking staan als waardevolle hulpmiddelen.

 

Wat zijn de Rauhnächte, ook wel bekend als de 12 Heilige Nachten? Klik HIER om meer te ontdekken.

 

Veel liefs,
Susanne

 

 

 

#archetypen #karaktereigenschappen #gedragspatronen #schaduwkanten #persoonlijkheid #magie #mystiek #vruchtbaarheid #bescherming #bondgenoot #zielsniveau #zielspartner #medicijnvrouw #sjamaan #ziener #waarzegster #mystiek #liefde #schoonheid #aanraking #genegenheid #tederheid #seksualiteit #sensualiteit #visioenen #waardigheid #uniciteit #wildevrouw #krijgster #priesteres #moeder #zuster #genezeres #minnares #kunstenares #maagd #wijzevrouw #tovenares #koningin #12heiligenachten #rauhnächte #voorvrouwendiemeerwillen #rustinjehoofd #regieoverjeleven #elysioneft

Voor onze website gebruiken wij cookies. Hierdoor kunnen we je bezoek aan onze website zo prettig en soepel mogelijk laten verlopen.