voor rust in je hoofd

Omslag website 1000 250 1

Lastige situatie
Op dit moment worden we met een lastige situatie geconfronteerd. De volgende signalen kunnen een aanwijzing zijn dat er een gewoontepatroon speelt:

  • Je kunt het onderwerp niet loslaten en blijft maar malen en mopperen.
  • Je hebt een veel sterkere emotionele reactie dan passend is in deze situatie.
  • Je krijgt commentaar op je gedrag.
  • Je ervaart een gevoel van teleurstelling, schuld, spijt en twijfels na afloop van iets dat je gedaan hebt.Je gaat steeds over je grenzen heen.
  • Je wilt je uiten, maar merkt dat je niet kunt of durft.
  • Je probeert de situatie in te schatten door veel te piekeren erover.
  • Je gaat meer eten, drinken, roken, sporten of werken dan goed voor je is.

Gewoontepatronen
Gewoonte patronen zijn herkenbaar in onze woorden, lichaamshouding, gebaren en gedrag. Het is een automatisch verlopende reactie die in gang gezet wordt door een bepaalde aanleiding. Als kind heb je bepaalde strategieën ontwikkeld om te 'overleven'.

Ingesleten gewoontepatronen kunnen je in je dagelijkse leven hinderen. Door inzicht te krijgen in die patronen, begrijp je beter wat er gebeurt. Je leert je patronen sneller herkennen als ze zich voordoen. Dat is een mooie basis om te veranderen.

Een gewoontepatroon kan een kwaliteit zijn en is een voorwaarde voor succes. Op het moment dat je erin doorslaat kan het een valkuil worden en wordt je gedrag ineffectief.

Onderstaand vind je een lijst met stellingen.
Print het uit en omcirkel bij elke uitspraak met een score van 0 tot en met 4 in hoeverre die uitspraak bij jou past. 
Tel vervolgens de scores van elke lijst op.

0 - ik ben zo niet
1 - Ik ben af en toe zo
2 - Ik ben soms zo
3 - Ik ben vaak zo
4 - Dat ben ik

 

Overlevingsmechanismen 1

 

Welke zijn je twee sterkste drivers?

Wat is je zwakste driver?

Overtuiging per gewoontepatroon
WEES STERK
Als ik de leiding neem komt het goed. Mijn manier is de beste!

MAAK VOORT
Pas als ik alles af heb, kan ik mij ontspannen.

WEES PERFECT
Pas als ik perfect ben, hoor ik erbij.

DOE JE BEST
Als ik maar laat zien dat ik overal aan begin, hoor ik erbij.

DOE ANDEREN GENOEGEN
Pas als ik voor iedereen gezorgd heb, kom ik zelf aan de beurt.

WEES DE BESTE
Ik moet winnen om erbij te horen.


Contact

Wil jij meer uitleg over èn inzicht in deze gewoontepatronen? Wil jij van je nare gevoelens verlost worden? Wil jij op een betere manier met deze situatie omgaan? Wil jij je bewust zijn èn worden van je gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen? Wil jij leren hoe je gevoelens er mogen zijn en hoe je ze (veilig) kunt uiten? Wil jij leren hoe je jouw ervaringen van dit moment er gewoon mogen zijn?

 

LET WEL
Heb je - door deze crisis - nu een uitkering van het UWV? Mijn trajecten worden (meestal) vergoed door het UWV! Bel me voor meer informatie.

Laat je me weten welke drivers bij jou op 1 en 2 staan?Contactformulier


Liefs en blijf gezond,

Susanne

 

Voor onze website gebruiken wij cookies. Hierdoor kunnen we je bezoek aan onze website zo prettig en soepel mogelijk laten verlopen.