voor rust in je hoofd

Omslag website 1000 250 1

Aan vrouwen wordt vaak het vermogen om te multitasken toegeschreven. Multitasken en dus sneller en ook meer werk te kunnen verrichten in minder tijd.


Dit is een mythe en geen feit!

Inderdaad, vrouwen zijn in hersenfysiologisch opzicht daadwerkelijk -beter dan mannen- in staat om verschillende prikkels parallel waar te nemen en om er parallel op te reageren. Echter ... Dit werkt alleen bij eenvoudige, automatisch uit te voeren handelingen, zoals:

• Praten en tegelijkertijd in de soep roeren
• Naar de radio luisteren en het bureau opruimen
• Eten en de krant lezen

Geen probleem allemaal.

Dit zogeheten ‘parallelconcept’ werkt net zo min bij vrouwen als bij mannen, als je tegelijkertijd na moet denken en besluiten moet nemen.

Elke overdenking en elk afzonderlijk bewust besluit vergt exclusieve aandacht… want – en wellicht herken je het wel- zodra ook maar iets ongewoons je routine doorkruist, stop je even met waar je mee bezig bent en richt je je aandacht op één taak, één gegeven of één activiteit.

-> Dat leuke deuntje op de radio hoor je echt niet als er een stapel documenten van het bureau valt.
-> Je stopt even met eten als je op je telefoon een spannends berichtje leest.
-> Je stopt vast ook met praten als de soep dreigt aan te branden.
-> Je kunt alleen dan multitasken als je volledig automatisch de handeling verricht, dat je er geen aandacht meer aan hoeft te besteden.

Multitasking is oppervlakkig gezien wel gunstig, maar zeker niet doeltreffend.

Snel en tegelijkertijd perfect te willen zijn èn ook nog eens aan alle verwachtingen te menen te moeten voldoen, kan er toe leiden dat aan het eind van de dag je energie aardig op is.

Oh ja... dat hemd moet nog voor morgen gestreken worden -hoe laat het ook is-  dus de kans op slaaptekort is ook aanwezig.

Hoe snel je ook bent, het lijkt alsof er voortdurend tijd tekort is. Herkenbaar?

Vrouwen die onder zware druk staan, beschrijven zichzelf vaak als zeer prestatiegericht en ambitieus. Op zich is daar niets mis mee, echter het wordt een probleem als je in beroepsmatig, sociaal en persoonlijk opzicht telkens zeer hoge eisen aan jezelf stelt. Vast richt je je daarbij ook sterk op wat anderen verwachten, nietwaar?

Is het dan niet logisch dat je je op de rand van je draagkracht bevindt?

Zo kun je – als supervrouw- geleidelijk aan veranderen in een onder de druk bijna bezwijkende vrouw. Op het einde van de dag zie je alleen nog wat er allemaal is blijven liggen en wat je niet klaargekregen hebt. Het gevoel van falen is aanwezig door al die onafgewerkte taken. Het to-do lijstje wordt alsmaar langer.

Dat leidt weer tot een permanent gevoel van ontevredenheid met de hele situatie -vooral met jezelf- en het gevoel het niet meer aan te kunnen.

Wil je dit veranderen en je weet niet hoe?

Ik heb een werkboek ‘Regie over je leven’ gemaakt in combinatie met de behandelsessies zal je dat RUST IN JE HOOFD geven.

Wil jij onrealistische verwachtingen ontmaskeren, grenzen leren stellen, de juiste balans vinden en eindelijk weer vol energie zitten?

Je hoeft alleen maar een afspraak te maken voor een intake gesprek!
 

Warme groet,
Susanne

LITERATUUR
Het anti burn-out boek – Sigrid Engelbrecht.

#burnout #multitasken #watismultitasken #multitaskenbestaatniet #vrouwenkunnennietmultitasken #mythe #parallelconcept #prestatiegericht #ambitieus #supervrouw #todolijstje #grenzenstellen #juistebalans #volenergie #verwachtingenontmaskeren #hetantiburnoutboek @sigiridengelbrecht #regieoverjeleven #voorrustinjehoofd #elysioneft

Voor onze website gebruiken wij cookies. Hierdoor kunnen we je bezoek aan onze website zo prettig en soepel mogelijk laten verlopen.