voor rust in je hoofd

Omslag website 1000 250 1

Februari, dat is de maand van Carnaval, uit vruchtbaarheidsrituelen ontstaan. Maskers, larven, ongebreidelde lust en levenslust zou de duisternis van de winter en de boze geesten moeten verdrijven. Het zou de vruchtbaarheids- en vegetatiegoden wakker maken en de knoppen en bloemen, die planten en dieren lokken, tot leven wekken.

Carnaval is de periode van vijf dagen (vroeger drie) gewijd aan zang, dans, eten en drinken. Hierna ging men vroeger de vastenperiode van veertig dagen in als voorbereiding op het feest van Pasen. Dinsdag is de laatste dag van carnaval, daarna volgt Aswoensdag. Aswoensdag is het begin van de oorspronkelijke vastenperiode. Het vasten wordt binnen de christelijke traditie niet meer gedaan, het feest van carnaval wordt in katholieke landen en streken uitbundig gevierd.

Omdat Carnaval aan Pasen is gekoppeld en Pasen ieder jaar op een andere datum valt, valt ook het begin van carnaval elk jaar op een andere datum. Op zijn vroegst is dat 1 februari en op zijn laatst 9 maart.

De Heilige Nar
Tegenwoordig vieren we Carnaval om ons in andere rollen te verplaatsen.

We spelen allemaal onze rol in het leven, waar ook het juiste ‘masker’ bij hoort en de juiste outfit. Vaak durven we deze rol niet te verlaten, ook al voelt deze niet meer goed en gepast. Carnaval herinnert ons eraan dat wij ook een totaal andere kant hebben, dan die we gewoonlijk beleven. Het wekt de moed in ons om totaal verschillende facetten van onszelf te laten zien, waardoor we weer compleet kunnen zijn.

In welke rol zou jij je eens willen verplaatsen?

Wat heb je daar voor nodig?

Neem je werkboek erbij en vul de oefening in. 

Werkboek link

Loslaten
In de maand februari neemt het aantal uren zon snel toe. Voorzichtig dient het leven zich aan, in sneeuwklokjes, in ontluikende krokussen en in de eerste kieviten boven de weilanden. Maar het meeste leven houdt zich nog verborgen. Het is immers nog winter.

Dit brengt een stille angst met zich mee. Zal het nieuwe leven uitkomen en gaan we een vruchtbaar jaar tegemoet of zullen de levenskrachten niet sterk genoeg zijn om door de aardkost heen te breken?

In februari begint dit zichtbaar te worden. Het is een spannende periode in de natuur, waarbij een eerste glimp merkbaar is van de strijd die in de week voor Pasen zo'n rol zal spelen.

De naar boven gerichte kiemkracht en de naar beneden de grond in gerichte natuur kruisen elkaar hier. Het sterkst zien we dit bij de bomen. In februari, de sprokkelmaand, verliezen zij hun dode takken om zodoende ruimte te geven aan de groei van nieuwe loten en twijgjes. Dit is een typerend beeld: het loslaten van het oude, het dode, om ruimte te maken voor het nieuwe leven.

Ben jij een Carnavalsvierder? In feite doe jij dan niet anders. Door te feesten schud je je eigen 'dode takken' eraf en je creëert zo de ruimte om weer fris en nieuw het leven op te pakken.

Die 'dode takken' zijn in feite je verharde buitenkanten. Die hebben we allemaal, carnavalsvierder of niet. Het is belangrijk dat te erkennen. Het gevaar van een al te serieus leven is dat je zozeer opgaat in het eigen gelijk dat je je verschanst achter de eigen oordelen en vooroordelen. De buitenkant is dan een pantser dat de innerlijke motieven juist tegenhoudt.

Loslaten, daar gaat het om met Carnaval, overgave aan de beleving. Als dit je lukt, bijvoorbeeld in een uitgelaten feest vol zang en dans en dat hoeft niet eens Carnaval te zijn, dan kun je merken hoe er nieuwe ruimte in jezelf ontstaat. Dit gebeurt van binnenuit, als je het oude leven aflegt en het nieuwe leven in jezelf vrijmaakt. Dit geeft energie, zin om de draad weer op te pakken. Wellicht voel je de lente tintelen, voel je hoe het nieuwe in en om je heen gestalte probeert te krijgen.

We leven het leven, we plukken de dag. Dus, stoelen aan de kant, zet de muziek wat harder (eigen verantwoording!) en voetjes van de vloer:

Voor ieder wat wils:

  

 Heerlijk toch?

TWAALF MAANDEN - TWAALF KANSEN
een spirituele trektocht – een persoonlijke ontwikkelingsreis door de seizoenen

Elk seizoen heeft zijn eigen unieke energie. Of je je daarvan bewust bent of niet, de veranderende seizoenen hebben een diepgaande invloed op je - mentaal, emotioneel en spiritueel. Wanneer je je bewust wordt van de verschillende energieën, die in elk seizoen aanwezig zijn, kun je beter begrijpen wat je geest nodig heeft om je gevoed en sterk te voelen.

Door deel te nemen aan de oefeningen in dit 12 maanden programma zul je meer voelen verbonden met je Hogere Zelf met de universele energie die overal aanwezig is om je heen. Je voelt je meer zelfverzekerd en gemotiveerd dan ooit. Je zult je meer in balans, vredig en gelukkig voelen.

Klik op de afbeelding:

12 maanden 12 kansen

 

Ga jij ook mee op reis? Meld je snel aan, zodat je nog net 'Maart' kunt meepikken.

Liefs,
Susanne


#spiritueletrektocht #jaarfeesten #masker #carnaval #vasten #deheiligenar #Februari #vruchtbaarheidsrituelen #larven #ongebreideldelust #levenslust #lust #duisternis #winter #bozegeesten #vruchtbaarheidsgoden #vegetatiegoden #vastenperiode #veertigdagen #Pasen #aswoensdag #vastenperiode #christelijketraditie #katholiekelanden #voorrustinjehoofd #regieoverjeleven #elysioneft

 

Bron:
Mein Begleiter durch die Jahreszeiten - Vera Griebert Schröder
          Jaarfeesten - Fred Tak

Voor onze website gebruiken wij cookies. Hierdoor kunnen we je bezoek aan onze website zo prettig en soepel mogelijk laten verlopen.