voor rust in je hoofd

Omslag website 1000 250 1

Elk gedrag heeft een positieve intentie:

  • Een roker wil bijv. ontspannen en haalt die ontspanning uit een sigaret. 
  • Een alcoholist wil misschien zijn liefdesverdriet vergeten. 
  • Een perfectionist is bang om te falen en zorgt ervoor alles perfect te laten verlopen.

Wanneer met dit gedrag niet voldaan wordt aan de onderliggende behoefte, kan er naar een hoger niveau gekeken worden door de volgende vragen te stellen:

  • Welk doel heb je jezelf gesteld?
  • • Wie ben je?
  • • Waar heb je werkelijke behoefte aan?

Als je het antwoord op die vraag hebt, kun je je gedrag of de omgeving op een positieve manier veranderen, zodat je aan je behoefte kunt voldoen. 


Waarden
Als bijvoorbeeld de waarde ‘vriendschap’ voldoening geeft door samen te roken, kan er van het gedrag ‘roken’ naar het hogere niveau ‘vriendschap’ gesprongen worden. 

Door te bekijken welke mogelijkheden er zijn om aan de waarde ‘vriendschap’ te voldoen, kan blijken dat andere activiteiten zoals samen voetbal kijken, wandelen of samen thee drinken daar ook invulling aan kan geven. Zo kun je je gedrag aanpassen om toch invulling aan de waarde ‘vriendschap’ te geven. 


Rol
In ons leven hebben we altijd een rol. Elke rol bestaat uit een combinatie van waarden, overtuigingen, zelfbeeld, capaciteiten en je gedrag. Hoe meer rollen je hebt, hoe rijker je leven is.

Op het moment dat je soepel van rol kunt wisselen, heb je een ideale situatie gecreëerd. Helaas zit je, meestal, vast in een bepaalde rol… want… je zegt dan: ‘Zo ben ik! Ik ben moeder, ik ben partner, ik ben perfectionistisch!’ Maar… is dat wel zo? Is dat echt wie je bent of zijn dat de rollen die je hebt?

Je hebt sub-persoonlijkheden en je hebt rollen. Wat je hebt, dat ben je niet! Door rollen te leren los te laten, creëer je een rijker leven, een fundamenteel aspect van persoonlijke groei. Wie je bent, is het bewustzijn en de essentie achter die rollen.

Identiteit
Je identificeert je, echter, met je rol terwijl rollen juist tijdelijk zijn. Er zijn verschillende manieren waarop je je identificeert. 

Op omgevingsniveau:
Ik ben Nederlander. Zonder identificatie is het: ik woon in Nederland.

Op gedragsniveau:
Ik bèn depressief. Zonder identificatie is het: ik ervaar depressieve gevoelens.
Ik bèn onzeker.  Zonder identificatie is het: ik ervaar gevoelens van onzekerheid.
Ik ben perfectionistisch. Zonder identificatie is het: ik stel graag uit, omdat ik gevoelens van paniek ervaar als ik mijn eigen hoge normen niet zou kunnen halen.


Je bent meer dan wat je doet: je bent je gedrag niet!!!

Afwijzen
Als je je identificatie koppelt aan je capaciteiten, dus aan je kunnen, ben je niets op het moment dat je iets niet kunt. Dan ben je niemand. Je gaat jezelf al afwijzen voordat een ander het doet. Zelf-afwijzing is een stuk minder pijnlijk dan afwijzing van de ander krijgen. Echter, je zal nimmer vervulling krijgen.

Ik bèn een faler. Zonder identificatie is het: ik heb gefaald en ik voel me rot.
Ik ben schilder.  Vallen zijn capaciteiten van schilderen op een dag weg, dan denkt hij: ‘Ik ben niks meer waard.’

Loslaten
Dus, ik nodig je uit om eens kritisch naar je rollen te kijken. Waar begint je rol, waar houdt het op en waar begint de volgende? Zo kun je de kwaliteit van iedere rol versterken. 

  • Ben je perfectionistisch of komt het gedrag je op bepaalde momenten goed uit?
  • Ben je onzeker op je werk, maar blink je uit in een bepaalde sport?

We kunnen niet zonder rollen. Door een rol te kunnen loslaten (onzeker, perfectionistisch) en bewust te zijn waar de rol begint èn waar die ophoudt, kun je bewuster en met meer kwaliteit de rol vervullen. 

Natuurlijk blijf je biologisch vader of moeder, maar je moet weten waar de rol begint en ophoudt en onderscheid maken tussen jezelf en je rol. Je bent veel meer dan de rol. Sommige rollen vervul je en sommige rollen vergroei je. Soms pers je je in een rol, alsof het moet. Door dat los te laten, krijg je expansie en vrijheid.

 

Je bent niet je verstand, intellect, ego of herinneringen. Je bent niet je organen en lichaamsdelen!

 

Maak onderscheid tussen ‘zelf’ en ‘rol’ . Je bent veel meer dan die rol. 

Heb je moeite bepaalde ‘rollen’ los te laten? Een rol in je privésituatie, een rol op je werk, een rol in een relatie? Welke rol dan ook, ik help je er graag mee!

Liefs,
Susanne

 

Lees ook: het verschil tussen gedrag en identiteit
#perfectionisme #gedrag  #identiteit #roker #ontspanning #alcoholist #liefdesverdriet #bangomtefalen #behoefte #logischeniveaus #waarden #rollen #voorrustinjehoofd #regieoverjeleven #elsioneft 

 

 

Bron: het NLP college

Voor onze website gebruiken wij cookies. Hierdoor kunnen we je bezoek aan onze website zo prettig en soepel mogelijk laten verlopen.