voor rust in je hoofd

Omslag website 1000 250 1

DRIVERS
Veel van ons gedrag wordt bepaald door onze drivers.
Als kind heb je door ervaring geleerd welk gedrag het meest effectief is om gezien, gehoord en erkend te worden. Kinderen zijn 100% loyaal naar hun ouders en doen letterlijk alles om de liefde van hen te winnen en te behouden, vaak ten koste van henzelf. Je gedrag begint onder invloed van (schijnbaar) verstandige ouderlijke boodschappen. Boodschappen die zowel verbaal als non-verbaal gegeven worden. We hebben deze meegekregen van onze ouders en je wordt erdoor gestuurd via jouw eigen ouderlijke deel. Als kind ontwikkel je op die manier je strategieën. Je denkt, voelt en handelt op je vertrouwelijke manier. Nu je volwassen bent laat je jezelf nog altijd leiden door jouw drivers. 
 
Drivers sturen je gedrag.
Drivers zijn onze gewoontepatronen en
zijn herkenbaar in onze woorden, lichaamshouding gebaren en gedrag.

 
 Gedachten die daarbij passen zijn
 • Ze zijn nooit tevreden.
• Ik doe het nooit goed genoeg.
• Ze waarderen mij niet.
 
Zo handhaaf je 
• Overtuigingen over jezelf.
• Overtuigingen over anderen.
• Overtuigingen over de kwaliteit van je werk- en privéleven.
 
Een driver kan je kwaliteit zijn en is vaak een voorwaarde voor succes.
Op het moment dat je erin doorslaat, kan je driver je valkuil worden en wordt jouw gedrag ineffectief.
 
Gedragingen waarvoor je van ouders de meeste goedkeuring kreeg, worden je drivers of werkstijlen. We vijf drivers:
• wees perfect 
• wees sterk 
• doe je best 
• doe anderen een genoegen 
• schiet op 
 
Hieronder vind je de verschillende vormen van drivers met bijpassende voor- en nadelen. 

De samenhang tussen drivers en stoppers wordt visueel voorgesteld door het drenkeling-diagram, ontwikkeld door Adrienne Lee. De stoppers zijn de bakstenen die je onder water trekken, de drivers zijn ballonnen die je boven water houden. Als het je niet langer lukt om perfect te zijn, je best te doen,... dan trekken je stopper(s) je verder de diepte in.
drivers1. Wees sterk
Kwaliteit
Kalm en stabiel, zo kun je ‘Wees sterk’-mensen het best omschrijven. Ze kunnen goed met stress omgaan en zijn daardoor goede crisismanagers. Doorzetters zijn het, ze geven niet snel op. Het zijn mensen met een hoog plichtsbesef, die niet te beroerd zijn de rotklusjes op te knappen. Ze blijven logisch nadenken, wanneer anderen al in paniek zijn geraakt. Ze zullen anderen niet snel om hulp vragen.
Hun woordgebruik is afstandelijk en algemeen. Ze geven aan dat gevoelens hen overkomen.
 
Minder goede eigenschappen
• moeite met delegeren
• zeggen alles (beter) te weten
• vragen niet om hulp en steun
• houden anderen afhankelijk
• stellen geen vragen
 
Overtuiging 
Als ik de leiding neem, komt het goed, mijn manier is de beste.
 
Leren
Zwak zijn en om hulp vragen mag en loont.
 
 
2. Doe een genoegen / anderen een plezier doen
Kwaliteit 
Mensen met de werkstijl ‘Doe een genoegen’ zijn op-en-top teamspelers. In hun team komt ieders kijk op de zaak aan de orde. Daar zorgen zij voor. Zij gaan in hun werk voor harmonie, zijn intuïtief en houden volop rekening met de gevoelens van anderen. Ze stellen zich dienstbaar en coöperatief op. ‘Doe een genoegen’-mensen zijn plezierig om in je buurt te hebben, omdat zij tolerant zijn, empathisch en begripvol.
Zij gebruiken veel de woorden ‘ja, maar’ en zoeken instemming.
 
Minder goede eigenschappen
• moeite met nee zeggen
• miskenning van eigen behoeften
• alleen tijd investeren in zorg voor anderen
• vermijding van conflicten
• slikken boosheid / ongenoegen in
• voelen zich schuldig als ze nee zeggen
  
Overtuiging
Pas als ik voor iedereen gezorgd heb, kom ik zelf aan de beurt.
 
Leren
Voor jezelf zorgen en jezelf eens op de eerste plek zetten is geen egoïsme.
 
 
3. Wees perfect
Kwaliteit
‘Wees perfect’ers’ zijn op zoek naar volmaaktheid. Geen fouten, alles moet zo zorgvuldig mogelijk gebeuren. ‘Wees perfect’ers’ hebben hun werk uitstekend georganiseerd. Ze kijken vooruit, want ze willen problemen graag voorkomen. Het zijn accurate mensen, die hun werk nauwgezet doen en hun afspraken zorgvuldig nakomen.
 In hun taal gebruiken ze veel tussenzinnen en nuanceringen.
 
Minder goede eigenschappen
• te veel tijd besteden aan details
• veel tijd nemen voor beslissingen
• door de bomen het bos niet meer zien
• weinig humor
• moeite met fouten toe te geven
• angst om iets fout te doen
• prioriteiten stellen is lastig
 
Overtuiging 
Als ik perfect ben, hoor ik erbij.
 
Leren
Fouten maken mag en kan. Niet wat ik doe telt, maar wie ik ben is belangrijk.
 
 
4. Maak voort
Kwaliteit
‘Maak voort’ers’ werken snel, reageren goed op deadlines en zijn in staat veel te doen in weinig tijd. Daar zit ook de belangrijkste kwaliteit van deze mensen. Zij kunnen snel een berg werk verzetten! Hun energie neemt toe als de druk toeneemt. ‘Maak voort’ verschilt als werkstijl van andere. Meestal is deze werkstijl een toevoeging aan een van de andere werkstijlen. Vaak aan ‘Doe een genoegen’ of aan ‘Doe je best’.
Woorden die zij veel gebruiken zijn ‘vlug’, ‘eventjes’ en ‘we moeten gaan’.
 
Minder goede eigenschappen
• zien tijd als een strijd
• zijn snel geïrriteerd
• jutten anderen op
• kunnen zich moeilijk ontspannen
• vermijden intimiteit
• vermijden gevoelens
• hebben moeite met genieten
 
Overtuiging
Als ik pas alles af is, kan ik ontspannen.
 
Leren
Stilstaan is niet gelijk aan falen. Ik mag genieten van rust en het hier en nu. 
 
5. Doe je best
Kwaliteit
‘Doe je best’ers’ zijn bij uitstek mensen die met veel enthousiasme taken op zich nemen. Vooral in nieuwe dingen kunnen ze veel energie steken, door allerlei mogelijkheden nader te onderzoeken. Ze zien niet vaak iets over het hoofd. Het zijn op-en-top gemotiveerde mensen, die prima zaken van de grond krijgen. Ze staan vooraan als er nieuwe taken te vergeven zijn.
Woorden die zij veel gebruiken zijn ‘proberen’, ‘moeilijk’ en ‘lastig’
 
Minder goede eigenschappen
• lopen hard van stapel
• maken veel dingen niet af
• willen teveel dingen tegelijk doen
• geven geen gevolg aan acties en evalueren niet
• afspraken zijn vrijblijvend van aard
• halve zinnen
• gebruiken woorden als: proberen, mijn best doen, moeilijk
• zien de negatieve gevolgen van een beslissing niet in
 
Overtuiging
Als ik maar laat zien dat ik overal aan begin.
 
Leren
Ik waardeer mezelf voor datgene wat ik gedaan heb en doe.
 
STOPPERS
Naast drivers ontwikkel je als kind ook stoppers. Dat zijn de beslissingen die je genomen hebt wanneer je ouders je - verbaal of non-verbaal - duidelijk maakten wat niet mocht. Als kind legde je jezelf beperkingen op zodat je geen gedrag zou vertonen dat je ouders afkeurden.
 
We onderscheiden twaalf stoppers
NEgatieve besluiten
 
 
 
OPDRACHT
 
Welke drivers herken je in jezelf?
Komt dat overeen met je scores?
 
Werk per driver het volgende uit
 
 1. Als je denkt vanuit deze driver welk gedrag laat je dan zien?
 2. Wanneer ervaar je dat je ten koste van jezelf handelt?
  - Wat denk je dan?
  - Wat voel je dan?
 3. Welke gedachte heb je nodig om je patroon te veranderen?
 4. Welke goedkeuring heb je van jezelf nodig?
  Ik mag…
 5. Welke overtuiging over jezelf zou je kunnen helpen?
 6. Stel dat je deze overtuiging hebt, wat zou je dan anders doen?
 7. Wat als je het anders zou gaan doen, waar ben je dan bang voor?
 8. Stel dat je deze angst zou kunnen loslaten (en is deze angst wel een reële angst?) Wat zou er dan voor jou veranderen?
 
 
Voor onze website gebruiken wij cookies. Hierdoor kunnen we je bezoek aan onze website zo prettig en soepel mogelijk laten verlopen.