voor rust in je hoofd

Omslag website 1000 250 1


Co afhankelijk 1

 

 • Houd je je liever met de problemen van anderen bezig dan met je eigen wensen en behoeften.
 • Vind je het moeilijk om te herkennen wat je voelt.
 • Blijf je te lang in slechte relaties en situaties zitten.
 • Verloochen je jezelf om het anderen naar de zin te maken.
 • Laat je je gebruiken.
 • Kun je geen nee zeggen.

Als dit op jou van toepassing is, ben je waarschijnlijk co-afhankelijk. Co-afhankelijke mensen nemen zichzelf voornamelijk waar via relaties met anderen. Of ze goed of slecht zijn, is van secundair belang, want het is voor hen het belangrijkst dat er uberhaupt een relatie is.


Wat is co-afhankelijkheid eigenlijk?

Oorspronkelijk werd de term gebruikt voor familieleden van alcoholisten en betekende het ‘medeafhankelijkheid'.

Medeafhankelijk zijn wil zeggen dat je jezelf verloochent, je eigen wensen en behoeften en je eigen levensdoelen onder aan je lijstje zet, zodat je er voor de verslaafde kunt zijn.

Dit gedragspatroon omvat alle leugens waarmee de verslaving van de partner naar buiten toe wordt verdoezeld. Een co-afhankelijke persoon staat helemaal in dienst van de behoeften van zijn partner, ouders, buren, de samenleving, alles buiten hem waarvan het welzijn en de erkenning belangrijker lijken te zijn dan zijn eigen weg.

Het omvat echter ook:
• alle leugens die de co afhankelijke persoon over zijn eigen behoeften verspreidt
• het verloochenen van zijn eigen verlangens en dromen
• het nadrukkelijke, voor buitenstaanders vaak bovenmenselijk lijkende 'er-voor-anderen-zijn’.


Er zijn verschillende oorzaken van co-afhankelijkheid bekend
1. Het innerlijke kind dat geliefd wil worden.

 • Je moet de controle behouden en doet alles om niet te worden verlaten, ook al betekent dit dat jij je volledig opoffert voor de ander, verdoezelt, liegt, bedriegt en alles voor jezelf goedpraat.
  De angst om te worden verlaten is zo groot dat co-afhankelijke mensen liever zichzelf in de steek laten dan dat ze deze pijn nog eens moeten meemaken.
 • Je houdt de ander afhankelijk door alles voor hem (haar) te doen. 
 • Je houdt de ander onder controle door te laten zien dat je bereid bent om zijn behoeften te vervullen.
 • Je creëert samen met de ander een schijnwereld die jullie voor de buitenwereld ophouden. Dit voeren jullie soms zover door dat jullie in een sociaal isolement terechtkomen.
 • Je keert je af van vrienden die jouw leugens niet geloven.
 • Je verstopt je in jouw huis en je verdedigt de schijnbaar functionerende wereld die je samen met de van jou afhankelijke persoon hebt opgebouwd tot het uiterste.
 • Co-afhankelijke mensen nemen zichzelf bijna alleen maar waar via hun relaties met anderen. Of die nu goed of slecht zijn, is van minder belang. Het belangrijkste is dat er überhaupt van een soort relatie sprake is.


2. Anne Wilson Schaef bedacht in 1986 de term 'co-afhankelijkheid'.
Zij zag het overdreven rekening houden met de ander en het zichzelf wegcijferen niet als een normale reactie op verslaafden, maar als een opzichzelfstaande aandoening. Want de bereidheid om je eigen waarneming uit te schakelen en het verwrongen denken en voelen van de ander over te nemen en te versterken, laat heel duidelijk zien dat er ook bij co-afhankelijke mensen zelf een paar schroefjes loszitten, toch? Heel geleidelijk werd deze term steeds ruimer opgevat en tegenwoordig wordt hij in praatgroepen voor verslaafden eerder vertaald met het woord 'relatieverslaafd.


3. Robin Norwood noemt het 'de verslaving aan nodig zijn', en het is inderdaad een verslaving, want co-afhankelijke mensen kunnen niet stoppen met het steunen van anderen, ook niet als ze inzien dat ze er zelf onder lijden, dat ze er letterlijk ziek van worden. Veel middelgebonden verslavingen zijn gebaseerd op co-afhankelijkheid. Mensen die zo'n verslaving hebben, proberen de ellende die de co-afhankelijkheid veroorzaakt onder controle te houden door te eten of door alcohol of drugs te gebruiken. Ze zijn verslaafd aan hun relatie met anderen en geven daarom de relatie met zichzelf op of brengen die zelfs helemaal niet tot stand. Ze zetten de relatie met de ander op de plek waar de verbinding met zichzelf verankerd zou moeten zijn.


Geldt dit ook voor jou?

 • In plaats van dat je aandacht schenkt aan je eigen gevoelens, je eigen behoeften waarneemt en vervult, zorg je voor de ander, zoals je dat ongetwijfeld als klein kind al hebt geleerd.
 • Je hebt waarschijnlijk nooit de gelegenheid gehad om in alle rust een hechte relatie met jezelf op te bouwen, een relatie die, zoals elke andere gezonde relatie, is gebaseerd op zorgzaamheid, vertrouwen, vriendschap en liefde.
 • Je doet alles om de ander gelukkig te maken of hem in elk geval rustig te houden, je wringt jezelf in allerlei bochten om de ander te geven wat het leven hem zogenaamd ontzegt (zogenaamd' omdat je zijn scheppingsplan niet kent en gewoon niet kunt weten wat voor hem voorbestemd is en wat niet).
 • Je probeert zijn behoefte aan veiligheid, vrijheid, liefde en geborgenheid, begrip en afscherming te vervullen en schenkt daarbij geen aandacht aan wat je zelf wilt. Waarschijnlijk voel je dat niet eens.


Hoe kom je erachter of je co afhankelijk bent? Patronen van co-afhankelijkheid
Codependents...
• hebben moeite met het herkennen van hun eigen gevoelens
• beschouwen zichzelf als volstrekt onzelfzuchtig, toegewijd aan het welzijn van anderen
• voelen zich ongemakkelijk wanneer ze complimenten of geschenken ontvangen
• komen niet op voor hun waarden en integriteit om zo te voorkomen dat anderen boos worden of hen afwijzen
• zijn extreem loyaal en blijven daardoor te lang hangen in slechte relaties en omstandigheden
• stellen de meningen en gevoelens van anderen boven die van zichzelf en zijn bang om een afwijkend standpunt of gevoel te uiten
• kunnen alleen een relatie hebben als ze het gevoel hebben dat de ander hen nodig heeft


De verslaving aan 'nodig zijn'

Jij als geen ander trekt mensen aan die je nodig lijken te hebben, die blijk geven van hulpeloosheid. Je gaat een relatie met die ander aan, want dat is je verslavings patroon.
Hoe behoeftig die ander werkelijk is, is niet echt belangrijk.  Waar het om gaat is dat je kunt laten zien dat je behulpzaam bent. Vooral als duidelijk is/wordt dat jouw geliefde, een vriend of vriendin niet bereid is om zijn hulpeloosheid op te geven en niet in zijn eigen kracht gaat staan.  
Je kunt niet beïnvloeden of de ander zijn/haar eigen verantwoording neemt. Je kunt er alleen maar voor zorgen dat je niet meer afhankelijk bent van het feit dat die ander jou nodig heeft. 

Het is je ziekte, je verslaving aan het nodig zijn en niet de behoefte van de ander, die zo verontrustend is en jou op het randje van een zenuwinzinking (en verder) kan brengen. Net als elke andere verslaving is co-afhankelijkheid een ernstige aandoening. Deze verslaving wordt nog erger als je er niets aan doet. Co-afhankelijkheid kan tot fysieke ziekten leiden, tot depressie, angst en uiteindelijk ook tot zelfdoding. Diep vanbinnen weet je dat ook wel, want je hebt dagen meegemaakt waarop alles je te veel wordt en je hier eigenlijk niet meer wilt zijn - dagen waarop het lijden van de wereld je dreigt te verstikken en je je serieus en terecht nog afvraagt wat je hier eigenlijk nog wilt doen. 

Dan is het tijd om je volledig terug te trekken, de innerlijke sluisdeuren te sluiten en tot bezinning te komen. De vreemde gevoelloosheid die je soms wellicht ervaart, is een beschermingsmechanisme van je eigen emotionele systeem.

 

Relatie met jezelf
Ik wil je aanmoedigen om eindelijk een relatie met jezelf op te bouwen en er alleen nog voor anderen te zijn als jij dat wilt. Het opent de mogelijkheid om je eigen weg te gaan. Het gaat er niet om dat je egoïstisch bent en je afschermt, maar dat je voor jezelf zorgt en de grenzen tussen controle en zorg vindt en aanhoudt.

Ik kan je hierin begeleiden hoe je je anders kunt gedragen - in elke relatie. Ik wil je aanmoedigen om je eigen weg te gaan en eindelijk een relatie met jezelf op te bouwen en er alleen nog voor de ander te zijn als jij dat wilt. Je mag liefhebben zo veel als je wilt, maar je handelingsvrijheid moet behouden blijven, en je hebt niet alleen het recht, maar ook de goddelijke taak om 'ja' en 'nee' te zeggen.

Ik wil je helpen je je autonomie teruggeven, je laten zien hoe je voor jezelf kunt zorgen zonder de ander te verwaarlozen. Natuurlijk wil je geen egoïstisch monster worden. Maar je wilt ook niet langer in dienst staan van andermans ego en angst, maar leven in dienst van het licht en de liefde, het licht en het leven in jezelf voelen in plaats van via je verbinding met anderen.

 
Contact
Wacht niet langer en maak nu nog een afspraak.

Nog even dit: wil je weten hoe je meer liefde in je leven kunt aantrekken? Klik dan nog even hier.

Veel liefs,
Susanne

 

#coafhankelijkheid #afhankelijkheid #nodig zijn #verslaving #relaties #esoterie #autonomie #zelfverwerkelijking #persoonlijkeontwikkeling #voorrustinjehoofd #regieoverjeleven #elsyioneft

 

Bron: Wat van jou is, laat ik bij jou - Susanne Hühn

Voor onze website gebruiken wij cookies. Hierdoor kunnen we je bezoek aan onze website zo prettig en soepel mogelijk laten verlopen.