voor rust in je hoofd

Omslag website 1000 250 1

Wat hebben schulden hèbben met je schuldig vòèlen te maken?
Een cliënt gaf aan schulden te hebben. Tijdens de sessie, voelde ik intuïtief dat er meer achter zat. Door wat vragen te stellen werd al snel duidelijk dat er een samenhang was tussen het hebben van schulden en gevoelens van zich schuldig voelen. Ik vond het wel een passend thema om zo rond Pasen uit te werken.

Ga er maar even voor zitten, het is best een lang artikel geworden òf bekijk de video, die duurt een klein kwartiertje.

Let wel: het zijn speculaties, mogelijkheden die zouden kùnnen spelen. Het kan best zijn, dat dit alles niet op jou van toepassing is. Jij hebt weer andere ervaringen en redenen waardoor je (een) schuld hebt.


Stel dat jij last heb van schuldgevoelens, dan zijn er enkele vragen die je zouden kunnen helpen om een patroon te ontdekken:

 • Welke schuld is dat? 
 • Hoe voelt het om deze schuld te hebben?
 • Is er nog iemand in het gezin of in de familie die schulden heeft of had?

  

 

Emotionele verbinding
Je schuldig voelen en schuld hebben, het is interessant om van een emotionele verbinding uit te gaan. Als we schulden hebben, dan zijn we ook vrij concreet "in de schulden". Soms kunnen we die schuld ‘erven’ en vervolgens - financieel en / of emotioneel - zijn we verantwoordelijk voor het afbetalen van die schuld of schuld.

We zullen het eens van twee kanten bekijken:

 • Het familiesysteem
 • De rol van de kerk

 

Ik ga uit van de volgende stelling:

Dat wat onze ouders-voorouders fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel

niet verwerkt hebben,

openbaart zich in ons leven/lichaam!

 

Regels in het familiesysteem
Als de schuld niet rechtstreeks toebehoort aan jou, dan kan het een familieregel zijn: ‘als je erbij wil horen, moet je schulden hebben’.

Dit kan relatief snel worden opgelost, want met EFT kunnen gezinsregels eenvoudig worden gewijzigd. Door samen een goede formulering te vinden voor een nieuwe gezinsregel, kan deze vervolgens al kloppend geïnstalleerd worden in het familiesysteem. Een voorbeeld -van een dergelijke gewijzigde familieregel zou zijn: 

"Vanaf nu kunnen alle gezinsleden, met vreugde en succes, geld besparen en teruggeven."

 

Schuld in het familiesysteem
Het kan zijn dat iemand in het gezin of in de voorouderlijke lijn zichzelf de schuld heeft gegeven, misschien draagt het hele gezin nog steeds die schuld. Deze energetische schuld kan op verschillende manieren tot uiting komen in het familiesysteem:

 • via financiële schulden
 • door imiteren van de persoon, die met de originele schuld werd belast

Hier kun je achter komen door eens in de geschiedenis van je familie te duiken, wellicht ontdek je zelfs een familielegende of een terugkerend patroon.

 

Teruggave van energie
Het is mogelijk om de "schuld-energie" zorgvuldig en met aandacht terug te brengen naar het oorspronkelijke punt. Deze daad van liefde zorgt ervoor dat de energie terugkeert naar waar het thuishoort, waardoor de schuld kan worden opgelost. Dit helpt de voorouder zonder schade toe te brengen aan anderen, ongeacht of zij nog in leven zijn of niet. Ik zorg er altijd voor dat de terugkeer zachtjes en op de optimale snelheid plaatsvindt, omdat veranderingen angst kunnen oproepen, zelfs als het om bevrijding van schuld gaat.

Aflossing van schuld
Soms is het mogelijk of zelfs noodzakelijk om een reële schuld af te lossen. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door te doneren of door vrijwilligerswerk te doen om andere mensen te helpen. Deze goede energetische compensatie helpt om de druk van schuld op het familiesysteem te verminderen.

De rol van de kerk
Het Confiteor 'Ik beken' is de naam en het beginwoord van de schuldbelijdenis in de Katholieke liturgie. Het dient om voorafgaand aan de viering van de H. Mis de menselijke en eigen zondigheid te overwegen en met een nederig hart deel te nemen aan de eucharistie.

In de eucharistieviering luidt de tekst van de schuldbelijdenis (Actus paenitentialis) als volgt:

Ik belijd voor de almachtige God,
en voor u allen,
dat ik gezondigd heb
in woord en gedachte,
in doen en laten
door mijn schuld, door mijn schuld, *
door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria,*
altijd maagd,
alle engelen en heiligen,
en u, broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven,
en ons geleiden tot het eeuwig leven.

Amen.

• De gelovigen kloppen zich driemaal op de borst, dus EFT wordt ook in de kerk toegepast ;-).

 

Het erkennen van schuld
Het erkennen van schuld, of het nu gaat om een schuldbelijdenis, een bekentenis of een mea culpa, impliceert het toegeven van een verkeerde daad of handeling die in strijd is met religieuze of ethische overtuigingen, of in sommige gevallen de wet. In de christelijke praktijk is de confessie van zonden een integraal onderdeel van het geloof en wordt het gezien als een vereiste voor het christen-zijn.

De Rooms-Katholieke Kerk heeft het sacrament van verzoening of biecht, waarin een penitent zijn of haar zonden aan een priester bekent en penitentie ontvangt als een manier om vergiffenis te ontvangen. Dit gebeurt door het uiterlijk en mondeling toegeven van zonden aan een priester, die handelt in persona Christi en macht ontvangt van de Kerk om over de penitent te oordelen.

De Latijnse uitdrukking "mea culpa" betekent letterlijk "mijn schuld" en wordt gebruikt om schuld te bekennen. De uitdrukking komt van een traditioneel gebed in de Katholieke Kerk genaamd 'Confiteor', waarin iemand zijn fouten tegenover God bekent. Tegenwoordig wordt "mea culpa" gebruikt als een directe erkenning van persoonlijke verantwoordelijkheid voor een fout die vermeden had kunnen worden.

 

Kan ik je ergens mee helpen?
Hopelijk heb ik je wat oplossingen kunnen bieden door deze ideeën te delen. In elk geval is het belangrijk om problemen niet alleen aan te pakken. Als je wilt, sta ik graag aan je zijde tijdens het proces van het loslaten van schuldgevoelens en gevoelens van schaamte. Het kan helpen om een objectief beeld van de situatie te krijgen.

 

EFT oefening
De suggesties voor de kloprondes zijn vrij algemeen en mogelijk niet helemaal geschikt voor jouw situatie. Het is belangrijk om de zinnen aan te passen aan jouw specifieke behoeften en om zacht te zijn voor jezelf tijdens het proces. Onthoud dat je misschien meer dan één ronde nodig hebt en dat het belangrijk is om op je gevoelens en reacties te letten en deze te blijven kloppen.

Laten we nu beginnen met de EFT oefening om deze gevoelens van schuld aan te pakken.

 1. Identificeer het probleem en bepaal de intensiteit ervan op een schaal van 0 tot 10. Laten we zeggen dat de intensiteit van jouw schuldgevoelens op dit moment een 8 is.

 2. Herhaal de eerste zin:

  "Hoewel ik me schuldig voel over mijn schulden, accepteer ik mezelf volledig en geef ik mezelf de ruimte om het probleem aan te pakken."

  Herhaal deze zin drie keer terwijl je met twee vingers op de karate punt tikt.

 3. Herhaal de tweede zin:

  "Hoewel ik me schuldig voel over mijn schulden, ben ik bereid om mezelf te vergeven en te werken aan het vinden van oplossingen."

  Herhaal deze zin drie keer terwijl je op elk van de volgende acupunctuurpunten tikt:
  Begin van de wenkbrauw
  Zijkant van het oog
  Onder het oog
  Onder de neus
  Kin
  Begin van het sleutelbeen
  Onder de arm
  Bovenop het hoofd

 4. Herhaal de derde zin:

  "Hoewel ik me schuldig voel over mijn schulden, kies ik ervoor om mild en begripvol te zijn naar mezelf toe en stap voor stap te werken aan een oplossing."

  Herhaal deze zin drie keer terwijl je opnieuw op elk van de acupunctuurpunten tikt.

 5. Adem diep in en uit en bepaal opnieuw de intensiteit van de gevoelens van schuld op een schaal van 0 tot 10. Merk op of er enige verschuiving is opgetreden in de intensiteit van het gevoel. Als er nog steeds gevoelens van schuld zijn, herhaal dan de stappen 2 tot 4 totdat je de intensiteit van de gevoelens op een meer draaglijk niveau hebt gebracht.

 6. Sluit de sessie af door jezelf te erkennen voor het werk dat je hebt gedaan. Geef jezelf een paar minuten om te ontspannen en adem diep in en uit. Bedank jezelf voor het nemen van de tijd om deze gevoelens van schuld aan te pakken.

Onthoud dat als je een cliënt bij mij zou zijn, we unieke en gepersonaliseerde zinnen zouden gebruiken die specifiek zijn afgestemd op jouw situatie en behoeften. Dit kan leiden tot een diepere en snellere transformatie dan wat je via internet of uit een boek zou kunnen bereiken.

Heb je vragen en/of hulp nodig?
Houd er rekening mee dat deze oefening een inspiratie is en niet een vervanging voor professionele hulp. Als je worstelt met schuldgevoelens, overweeg dan om contact met me op te nemen om je te helpen deze gevoelens aan te pakken. Laat het me weten! Vervolgens bespreken we hoe ik je hiermee kan helpen.

Liefs,
Susanne

 

#Confiteor #schuldbelijdenis #Actuspaenitentialis #eucharistie #pasen #kwijtschelding #vrijspraak #vergiffenis #zonden #meaculpa #meamaximaculpa #mijngroteschuld #mijnschuld #mijneigenschuld #gebed #katholiekekerk #jurisdictie #penitent #doodzonden #schulden #schuldig #doormijnschuld #personaChristi #recallhealing #eft #nlp #voorrustinjehoofd #regieoverjeleven #elysioneft

Bron: Frauke Möbius en Wikipedia

Voor onze website gebruiken wij cookies. Hierdoor kunnen we je bezoek aan onze website zo prettig en soepel mogelijk laten verlopen.